شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بات تایلند / روپیه اندونزی

  • نرخ فعلی:440.952
  • بالاترین قیمت روز:448.429
  • پایین ترین قیمت روز:440.812
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3.29
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:448.145
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۰:۳۱
  • نرخ روز گذشته:448.003
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:7.051

نمودار کندل استیک بات تایلند / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار کندل استیک بات تایلند / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
440.952 ریال20:00:31
440.952 ریال20:00:30
440.812 ریال19:49:16
440.952 ریال19:42:18
440.812 ریال19:35:17
440.812 ریال19:35:16
440.952 ریال19:28:16
440.812 ریال19:07:18
440.952 ریال18:35:18
440.952 ریال18:35:17
441.092 ریال18:28:16
441.233 ریال18:00:32
441.233 ریال18:00:32
444.524 ریال17:56:08
441.233 ریال17:49:15
441.092 ریال17:14:15
441.653 ریال17:00:30
441.653 ریال17:00:27
441.513 ریال16:56:16
441.653 ریال16:14:15
441.513 ریال15:49:15
441.653 ریال15:42:17
441.513 ریال15:28:16
441.373 ریال15:07:16
441.513 ریال15:00:26
441.513 ریال15:00:26
441.373 ریال14:49:15
441.513 ریال14:28:16
441.373 ریال14:14:14
441.233 ریال14:00:32
441.233 ریال14:00:29
441.373 ریال13:56:17
441.513 ریال13:49:14
441.373 ریال13:42:16
441.233 ریال13:28:16
441.373 ریال13:14:14
441.233 ریال12:42:14
442.326 ریال12:28:16
443.42 ریال12:21:15
443.738 ریال12:14:15
443.456 ریال12:07:16
443.597 ریال12:00:28
443.597 ریال12:00:25
443.438 ریال11:56:15
443.297 ریال11:49:14
443.438 ریال11:42:16
443.402 ریال11:35:15
443.402 ریال11:35:15
443.261 ریال11:28:15
443.402 ریال10:56:14
443.543 ریال10:49:14
443.702 ریال10:28:15
442.803 ریال9:49:14
442.662 ریال9:42:15
442.943 ریال9:35:16
442.943 ریال9:35:15
442.803 ریال9:28:15
442.943 ریال9:14:14
442.521 ریال9:00:47
442.521 ریال9:00:47
442.381 ریال8:56:16
442.241 ریال8:49:15
443.51 ریال8:42:15
443.651 ریال8:35:16
443.651 ریال8:35:15
442.857 ریال8:28:15
444.063 ریال8:21:15
444.286 ریال8:14:14
444.779 ریال8:00:29
444.779 ریال8:00:28
444.145 ریال7:49:14
446.049 ریال7:28:16
447.318 ریال7:14:14
447.986 ریال7:00:28
447.986 ریال7:00:24
448.081 ریال6:49:15
447.193 ریال6:42:19
448.287 ریال6:35:16
448.287 ریال6:35:15
448.429 ریال6:28:17
448.287 ریال6:21:15
448.429 ریال6:14:15
448.287 ریال6:07:16
448.145 ریال5:49:15
448.429 ریال5:42:16
448.145 ریال5:35:16
448.145 ریال5:35:15
448.003 ریال5:28:15
447.861 ریال5:21:16
447.719 ریال5:14:14
448.003 ریال5:00:30
448.003 ریال5:00:30
448.287 ریال4:35:20
448.287 ریال4:35:19
448.145 ریال4:28:19
448.287 ریال4:14:18
448.145 ریال3:56:19
448.003 ریال3:00:38
448.003 ریال3:00:38
447.861 ریال2:56:20
448.003 ریال1:42:23
448.145 ریال0:42:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی