شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

THB/HUF Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / فورینت مجارستان 330.18 322.43 331.23 322.99 (2.17%) 7 ۲۲:۴۳:۲۳
درهم امارات / فورینت مجارستان 89.83 87.82 90.09 87.82 (2.3%) 2.02 ۲۲:۲۸:۳۸
/ درهم امارات 0.1122 0.1119 0.1125 0.1125 (0.18%) 0.0002 ۲۲:۰۷:۴۱
AUD/HUF 205.787 202.958 206.324 205.25 (0.29%) 0.595 ۲۲:۳۵:۳۴
THB/AUD 0.0491 0.0484 0.0491 0.049 (0%) 0 ۲۲:۳۵:۳۳
ARS/HUF 5.07 4.96 5.09 4.96 (2.02%) 0.1 ۲۰:۰۷:۴۳
THB/ARS 1.9918 1.9817 1.996 1.996 (0.2%) 0.0039 ۲۲:۲۸:۳۸
THB/BHD 0.0115 0.0115 0.0116 0.0116 (0%) 0 ۲۰:۰۷:۴۴
BRL/HUF 64.05 63.39 64.58 63.65 (0.64%) 0.41 ۲۲:۲۸:۳۹
THB/BRL 0.1572 0.1547 0.1572 0.1552 (1.48%) 0.0023 ۲۲:۲۸:۴۲
CAD/HUF 235.21 230.85 236.06 235.36 (0.09%) 0.21 ۲۲:۳۵:۳۴
CHF/HUF 339.786 334.262 340.5 339.111 (0.21%) 0.71 ۲۲:۳۵:۳۳
THB/CLP 25.85 25.59 25.85 25.8 (0.35%) 0.09 ۲۲:۲۸:۳۹
THB/CNY 0.2159 0.2149 0.2162 0.2155 (0.28%) 0.0006 ۲۲:۳۵:۳۳
CNY/HUF 46.75 45.8 46.82 45.8 (1.97%) 0.9 ۲۲:۲۸:۳۹
CZK/HUF 13.2418 13.0752 13.2473 13.0876 (1.18%) 0.155 ۲۲:۲۸:۳۹
THB/CZK 0.7621 0.7529 0.7663 0.7554 (0.9%) 0.0068 ۲۲:۲۸:۴۲
DKK/HUF 48.044 47.302 48.157 47.948 (0.21%) 0.1 ۲۲:۳۵:۳۴
THB/DKK 0.2101 0.2088 0.2102 0.2089 (0.53%) 0.0011 ۲۲:۲۸:۴۲
THB/EGP 0.4827 0.481 0.4838 0.4838 (0.19%) 0.0009 ۲۲:۰۷:۴۲
EUR/HUF 357.426 353.09 359.25 357.534 (0.28%) 1.016 ۲۲:۳۵:۳۴
GBP/HUF 406.3 402.22 410.26 408.6 (0.13%) 0.53 ۲۲:۳۵:۳۴
HKD/HUF 42.62 41.61 42.69 41.61 (2.31%) 0.96 ۲۲:۲۸:۳۹
THB/HKD 0.2368 0.2361 0.2374 0.2362 (0.3%) 0.0007 ۲۲:۳۵:۳۳
PLN/HUF 79.11 77.591 79.429 79.124 (0.07%) 0.058 ۲۲:۳۵:۳۴
NZD/HUF 198.688 195.433 198.958 197.78 (0.52%) 1.033 ۲۲:۳۵:۳۴
INR/HUF 4.3501 4.2279 4.3543 4.2279 (2.77%) 0.1171 ۲۲:۲۸:۳۹
ISK/HUF 2.3001 2.2639 2.3042 2.2646 (1.55%) 0.0351 ۲۲:۲۸:۴۰
JPY/HUF 3.0342 2.9775 3.0384 2.9799 (1.75%) 0.0521 ۲۲:۲۸:۴۰
MXN/HUF 13.72 13.61 13.82 13.72 (0.36%) 0.05 ۲۲:۲۸:۴۰
NOK/HUF 32.18 31.54 32.29 31.67 (1.58%) 0.5 ۲۲:۲۸:۴۰
PHP/HUF 6.5422 6.3891 6.5464 6.3921 (2.3%) 0.1473 ۲۲:۲۸:۴۰
PKR/HUF 1.9702 1.9242 1.9723 1.9262 (2.24%) 0.0431 ۲۲:۲۸:۴۰
RUB/HUF 4.4072 4.3703 4.4284 4.3703 (0.56%) 0.0244 ۲۲:۲۸:۴۰
SAR/HUF 87.84 85.77 87.96 85.78 (2.32%) 1.99 ۲۲:۲۸:۴۰
SEK/HUF 32.81 32.37 32.83 32.47 (0.92%) 0.3 ۲۲:۰۷:۴۲
SGD/HUF 231.57 227.75 232.05 227.75 (1.65%) 3.75 ۲۲:۲۸:۴۰
THB/HUF 10.1091 10.0195 9.9711 9.8803 (2.09%) 0.2065 ۲۲:۲۸:۴۰
TRY/HUF 48.71 48.31 48.84 48.44 (0.47%) 0.23 ۲۲:۲۸:۴۰
TWD/HUF 10.9647 10.7373 10.9936 10.7373 (2.07%) 0.2218 ۲۲:۲۸:۴۰
VEF/HUF 0 0.01 0.01 0.01 (0%) 0 ۴ آبان
ZAR/HUF 17.993 17.89 18.2 18.069 (0.34%) 0.061 ۲۲:۳۵:۳۳
THB/IDR 491.582 482.486 496.183 489.389 (1.2%) 5.872 ۲۲:۳۵:۳۳
THB/INR 2.3117 2.3117 2.3371 2.33 (0.34%) 0.0078 ۲۲:۳۵:۳۳
THB/ISK 4.3914 4.3646 4.3946 4.3677 (0.52%) 0.0226 ۲۲:۲۸:۴۰
THB/JMD 4.2172 4.2031 4.2263 4.2263 (0.21%) 0.0087 ۲۲:۰۷:۴۳
THB/JPY 3.3291 3.3162 3.3345 3.3263 (0.06%) 0.002 ۲۲:۳۵:۳۳
THB/KES 3.2447 3.2252 3.2477 3.2471 (0.04%) 0.0014 ۲۲:۰۷:۴۳
THB/KRW 37.146 37.042 37.243 37.112 (0.09%) 0.035 ۲۲:۳۵:۳۳
THB/LBP 46.4 46.25 46.51 46.51 (0.19%) 0.09 ۲۲:۲۸:۴۰
THB/LKR 5.9273 5.8161 5.9327 5.8634 (1.12%) 0.0657 ۲۲:۰۷:۴۳
THB/MAD 0.3142 0.3127 0.3142 0.3134 (0.19%) 0.0006 ۲۲:۲۸:۴۰
THB/MXN 0.7352 0.7162 0.7352 0.7204 (1.76%) 0.0127 ۲۲:۲۸:۴۰
THB/MYR 0.132 0.132 0.1329 0.1321 (0.61%) 0.0008 ۲۲:۳۵:۳۳
THB/NAD 0.5588 0.5473 0.5593 0.5521 (1.25%) 0.0069 ۲۲:۲۸:۴۱
THB/NOK 0.3138 0.3108 0.3149 0.3122 (0.48%) 0.0015 ۲۲:۲۸:۴۱
THB/NPR 3.7339 3.7142 3.7376 3.7376 (0.07%) 0.0026 ۲۲:۰۷:۴۴
THB/PHP 1.5426 1.5379 1.5465 1.5462 (0.24%) 0.0037 ۲۲:۲۸:۴۱
THB/PKR 5.0977 5.0977 5.1592 5.1127 (0.75%) 0.0386 ۲۲:۳۵:۳۳
THB/QAR 0.1112 0.1109 0.1115 0.1115 (0.18%) 0.0002 ۲۰:۲۸:۴۰
THB/RUB 2.2934 2.2458 2.2944 2.2605 (1.58%) 0.0357 ۲۲:۲۸:۴۱
THB/SAR 0.1149 0.1145 0.1152 0.1152 (0.17%) 0.0002 ۲۰:۲۸:۴۰
THB/SEK 0.3077 0.3043 0.3083 0.3043 (1.08%) 0.0033 ۲۲:۲۸:۴۲
THB/TWD 0.9208 0.9168 0.9212 0.9182 (0.29%) 0.0027 ۲۲:۳۵:۳۳
THB/TRY 0.2072 0.2037 0.2072 0.204 (1.62%) 0.0033 ۲۲:۲۸:۴۲
THB/XAF 18.44 18.37 18.49 18.49 (0.22%) 0.04 ۲۲:۲۸:۴۲
THB/XOF 18.58 18.52 18.59 18.59 (0.11%) 0.02 ۲۲:۲۸:۴۲
THB/ZAR 0.5594 0.5473 0.5594 0.5555 (0.18%) 0.001 ۲۲:۳۵:۳۳
THB/CAD 0 0.0428 0.0428 0.0428 (0%) 0 ۲۰ فروردین
THB/NZD 0.0507 0.0507 0.0507 0.0507 (1.18%) 0.0006 ۰۵:۲۱:۱۳
THB/CHF 0 0.0296 0.0296 0.0296 (0%) 0 ۲۰ فروردین
THB/EUR 0.0281 0.0281 0.0281 0.0281 (0.36%) 0.0001 ۰۵:۲۱:۱۳
THB/GBP 0.2469 0.2451 0.2471 0.2457 (0.41%) 0.001 ۲۲:۰۷:۴۲
THB/SGD 0 0.0435 0.0435 0.0435 (0%) 0 ۲۰ فروردین
THB/USD 0.0305 0.0305 0.0306 0.0306 (0%) 0 ۲۲:۰۸:۲۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی