شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

THB/HKD Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار هنگ کنگ 7.7536 7.752 7.7539 7.7539 (0%) 0 ۱۴:۱۵:۰۵
درهم امارات / دلار هنگ کنگ 2.1109 2.1105 2.1109 2.1106 (0%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۷
/ درهم امارات 0.1131 0.1129 0.1131 0.1129 (0.09%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۷
AUD/HKD 4.8072 4.7791 4.8072 4.7801 (0.48%) 0.0228 ۰۱:۴۲:۱۷
THB/AUD 0.0496 0.0496 0.0499 0.0499 (0.4%) 0.0002 ۰۱:۲۱:۱۷
ARS/HKD 0.1207 0.1204 0.1207 0.1207 (0.25%) 0.0003 ۰۱:۲۱:۲۱
THB/ARS 1.9826 1.9811 1.984 1.9811 (0.01%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۷
THB/BHD 0.0115 0.0115 0.0116 0.0116 (0%) 0 ۱۷:۲۸:۱۶
BRL/HKD 1.5341 1.5182 1.5341 1.5199 (0.75%) 0.0114 ۰۱:۴۲:۱۷
THB/BRL 0.1556 0.1556 0.1574 0.1568 (0.64%) 0.001 ۰۱:۲۱:۲۲
CAD/HKD 5.5648 5.5371 5.5648 5.5465 (0.4%) 0.0223 ۰۱:۴۲:۱۷
CHF/HKD 8.1419 8.1418 8.151 8.151 (0.18%) 0.0149 ۰۱:۴۲:۱۵
THB/CLP 25.69 25.66 25.71 25.66 (0.08%) 0.02 ۰۱:۴۲:۱۸
CNY/HKD 1.0929 1.0927 1.0929 1.0928 (0%) 0 ۰۶:۰۰:۲۶
THB/CNY 0.2185 0.218 0.2186 0.218 (0.14%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۴
THB/CZK 0.7569 0.7551 0.7578 0.7553 (0.25%) 0.0019 ۰۱:۴۲:۱۸
DKK/HKD 1.1564 1.1554 1.1569 1.1568 (0.09%) 0.001 ۰۱:۴۲:۱۶
THB/DKK 0.2066 0.206 0.2066 0.206 (0.19%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۸
THB/EGP 0.4862 0.4852 0.4865 0.4852 (0.14%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۱۸
EUR/HKD 8.6304 8.6232 8.64 8.64 (0.17%) 0.0149 ۰۱:۴۲:۱۶
GBP/HKD 9.6725 9.6448 9.6725 9.6448 (0.31%) 0.03 ۰۱:۴۲:۱۷
SGD/HKD 5.4393 5.4324 5.4393 5.433 (0.04%) 0.0022 ۰۱:۴۲:۱۴
NZD/HKD 4.7054 4.6786 4.7054 4.6786 (0.45%) 0.0212 ۰۱:۴۲:۱۵
JPY/HKD 0.0718 0.0718 0.0719 0.0718 (0.14%) 0.0001 ۰۱:۰۰:۳۰
KRW/HKD 0.6401 0.638 0.6401 0.6394 (0.2%) 0.0013 ۰۱:۴۲:۱۶
MXN/HKD 0.3333 0.33 0.3333 0.3326 (0.24%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۱۵
MYR/HKD 1.7927 1.7924 1.7927 1.7924 (0.01%) 0.0002 ۰۱:۲۱:۲۰
ZAR/HKD 0.4414 0.4395 0.4414 0.4399 (0.39%) 0.0017 ۰۱:۴۲:۱۴
INR/HKD 0 0.1027 0.1042 0.1027 (0%) 0 ۸ فروردین
NOK/HKD 0.7447 0.7386 0.7447 0.7386 (0.87%) 0.0064 ۰۱:۴۲:۱۸
PHP/HKD 0 0.1516 0.1528 0.1516 (0%) 0 ۸ فروردین
PLN/HKD 1.9022 1.901 1.903 1.9028 (0.01%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۸
RUB/HKD 0.0987 0.0982 0.0987 0.0984 (0.2%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۸
SAR/HKD 2.0642 2.0639 2.0642 2.064 (0%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۸
SEK/HKD 0.7852 0.7822 0.7852 0.785 (0.01%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۸
THB/HKD 0.2386 0.2382 0.2387 0.2382 (0.08%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۴
TRY/HKD 1.2044 1.2009 1.2046 1.2011 (0.26%) 0.0031 ۰۱:۴۲:۱۸
TWD/HKD 0.2569 0.2566 0.2569 0.2567 (0.04%) 0.0001 ۰۱:۰۰:۳۸
VEF/HKD 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۱۴ دی
THB/HUF 9.8406 9.8406 9.8655 9.8433 (0.01%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۹
THB/IDR 497.999 496.929 498.306 496.929 (0.15%) 0.764 ۰۱:۴۲:۱۴
THB/INR 2.323 2.318 2.3245 2.318 (0.16%) 0.0036 ۰۱:۴۲:۱۴
THB/ISK 4.2705 4.2631 4.2756 4.2631 (0.23%) 0.01 ۰۱:۴۲:۱۹
THB/JMD 4.2163 4.2111 4.2189 4.2111 (0.06%) 0.0026 ۰۱:۴۲:۱۹
THB/JPY 3.3226 3.316 3.3234 3.316 (0.06%) 0.0021 ۰۱:۴۲:۱۴
THB/KES 3.2185 3.2145 3.2204 3.2145 (0.06%) 0.002 ۰۱:۴۲:۱۹
THB/KRW 37.322 37.261 37.421 37.261 (0.28%) 0.105 ۰۱:۴۲:۱۴
THB/LBP 46.74 46.67 46.77 46.67 (0.06%) 0.03 ۰۱:۴۲:۱۹
THB/LKR 5.8 5.7929 5.8036 5.7929 (0.06%) 0.0035 ۰۱:۴۲:۱۹
THB/MAD 0.3047 0.3038 0.3049 0.3038 (0.33%) 0.001 ۰۱:۴۲:۱۹
THB/MXN 0.7171 0.7171 0.7242 0.7192 (0.49%) 0.0035 ۰۱:۴۲:۱۹
THB/MYR 0.1332 0.1331 0.1333 0.1331 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۴
THB/NAD 0.5414 0.5414 0.5434 0.5416 (0.17%) 0.0009 ۰۱:۴۲:۱۹
THB/NOK 0.3214 0.3212 0.3257 0.3251 (1.44%) 0.0046 ۰۱:۴۲:۲۰
THB/NPR 3.6855 3.681 3.6878 3.681 (0.06%) 0.0023 ۰۱:۴۲:۲۰
THB/PHP 1.5742 1.5722 1.5751 1.5722 (0.03%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۲۰
THB/PKR 5.1123 5.1014 5.1155 5.1014 (0.14%) 0.0069 ۰۱:۴۲:۱۴
THB/QAR 0.1136 0.1135 0.1136 0.1135 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۲۰
THB/RUB 2.4162 2.4162 2.4304 2.422 (0.17%) 0.0041 ۰۱:۴۲:۲۰
THB/SAR 0.1156 0.1155 0.1157 0.1155 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۲۰
THB/SEK 0.3041 0.3041 0.3056 0.305 (0.36%) 0.0011 ۰۱:۴۲:۲۰
THB/TWD 0.9292 0.9279 0.931 0.9279 (0.12%) 0.0011 ۰۱:۴۲:۱۴
THB/TRY 0.1982 0.1982 0.1987 0.1984 (0.15%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۲۰
THB/XAF 18.34 18.32 18.35 18.32 (0.05%) 0.01 ۰۱:۴۲:۲۰
THB/XOF 18.43 18.4 18.44 18.4 (0.05%) 0.01 ۰۱:۴۲:۲۰
THB/ZAR 0.5411 0.5411 0.5435 0.542 (0.24%) 0.0013 ۰۱:۴۲:۱۴
THB/CAD 0 0.0431 0.0433 0.0433 (0%) 0 ۸ فروردین
CNH/HKD 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 (0.25%) 0.0027 ۰۹:۰۷:۱۳
XAU/HKD 12553.549 12553.549 12553.549 12553.549 (0.32%) 39.708 ۱۱:۱۴:۱۵
IDR/HKD 0 0.0005 0.0005 0.0005 (0%) 0 ۲۰ اسفند
XAG/HKD 111.8196 111.8196 111.8196 111.8196 (0.41%) 0.4627 ۱۳:۱۴:۱۴
THB/NZD 0.0509 0.0509 0.0509 0.0509 (2.55%) 0.0013 ۱۳:۵۶:۱۶
THB/CHF 0 0.0295 0.0295 0.0295 (0%) 0 ۸ فروردین
THB/EUR 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 (0.72%) 0.0002 ۰۵:۲۱:۱۵
THB/GBP 0.2467 0.2467 0.2471 0.2469 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۸
THB/SGD 0.044 0.044 0.044 0.044 (0.23%) 0.0001 ۱۶:۰۷:۱۲
THB/USD 0.0308 0.0305 0.0308 0.0305 (0%) 0 ۱۴:۱۵:۰۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی