شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Terumo Corp.

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,257 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 420 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,336 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 341 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,679 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,655 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.6%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی