iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Storebrand Likviditet B

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,051 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.088 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,046 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.088 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,101 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 45.912 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 75.912 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.75%