iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

STI Index

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,201 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.97 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,198 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.97 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,214 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32.97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,187 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.19%