شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

STI Index

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,453 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 118.89 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,504 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 67.89 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,948 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 376.11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,074 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 502.11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.52%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی