شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SSgA SPDR MSCI ACWI

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 111 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 114 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 135 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 137 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.87%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی