شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 85.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 218.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 218.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 218.57%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی