شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SPDR DJIA

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 205 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 247 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.51 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 254 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.51 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.72%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی