شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Source RDX UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 94 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 92 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.24 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.24 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.48%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی