شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Source JPX-Nikkei 400 UCITS USD

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.98 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.98 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.02 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.02 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.48%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی