iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Sonadezi

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,510 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 390 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,668 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,496 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,404 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,990 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,090 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.77%