iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Societe Nationale des Telecom

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,758 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 258 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,073 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 573 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,271 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 771 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,259 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 759 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.23%