iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Societe de Limonaderie

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 44,432 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 668 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 44,127 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 973 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 43,576 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,524 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 42,608 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,492 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.85%