iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SMI

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,977 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 464.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,971 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 458.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 214.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,386 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 126.15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.21%