شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SMI

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,708 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 191 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,635 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 264 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,581 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 318 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,581 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 318 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.32%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی