شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SKAGEN Kon-Tiki B

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 827 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.521 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 824 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.521 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 810 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 37.521 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 860 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.479 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.47%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی