شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SKAGEN Kon-Tiki A

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 761 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.698 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 761 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.698 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 839 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 66.302 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 84.302 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.91%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی