شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SKAGEN Global D

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 211 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.139 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.139 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 212 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.07%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی