شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

انس نقره

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.86 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.86 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.86 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.86 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.06%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی