شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سنگاپور / راند آفریقای جنوبی

  • نرخ فعلی:12.1
  • بالاترین قیمت روز:12.3464
  • پایین ترین قیمت روز:12.0388
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.24
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:12.0914
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۸:۱۸
  • نرخ روز گذشته:12.0941
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0059

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / راند آفریقای جنوبی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / راند آفریقای جنوبی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12.1 ریال21:28:18
12.0933 ریال21:21:18
12.0723 ریال21:14:17
12.0823 ریال21:07:18
12.0949 ریال21:00:29
12.0949 ریال21:00:27
12.0931 ریال20:56:18
12.0942 ریال20:49:17
12.1016 ریال20:42:19
12.1084 ریال20:35:17
12.1084 ریال20:35:17
12.1005 ریال20:28:17
12.0938 ریال20:21:18
12.0971 ریال20:14:16
12.0939 ریال20:07:18
12.0984 ریال20:00:34
12.0984 ریال20:00:32
12.1274 ریال19:56:17
12.1259 ریال19:49:16
12.1179 ریال19:42:19
12.1094 ریال19:35:18
12.1094 ریال19:35:17
12.1155 ریال19:28:17
12.1057 ریال19:21:17
12.1 ریال19:14:16
12.1178 ریال19:07:19
12.1096 ریال19:00:29
12.1096 ریال19:00:27
12.1286 ریال18:56:17
12.1266 ریال18:49:16
12.1106 ریال18:42:17
12.0958 ریال18:35:19
12.0958 ریال18:35:18
12.0874 ریال18:28:17
12.0987 ریال18:14:16
12.0904 ریال18:07:19
12.0966 ریال18:00:36
12.0966 ریال18:00:36
12.0858 ریال17:56:09
12.1149 ریال17:49:15
12.0998 ریال17:42:17
12.1038 ریال17:35:19
12.1038 ریال17:35:18
12.0987 ریال17:28:16
12.0697 ریال17:21:15
12.0629 ریال17:14:16
12.1121 ریال17:07:17
12.1011 ریال17:00:32
12.1011 ریال17:00:30
12.0996 ریال16:56:16
12.0966 ریال16:49:15
12.0972 ریال16:42:18
12.0988 ریال16:35:17
12.0988 ریال16:35:17
12.1016 ریال16:28:17
12.1039 ریال16:21:17
12.109 ریال16:14:16
12.1215 ریال16:07:18
12.124 ریال16:00:28
12.124 ریال16:00:28
12.1192 ریال15:56:17
12.1253 ریال15:49:16
12.1083 ریال15:42:18
12.1028 ریال15:35:17
12.1028 ریال15:35:16
12.0877 ریال15:28:16
12.1059 ریال15:21:17
12.1048 ریال15:14:15
12.1043 ریال15:07:17
12.1062 ریال15:00:28
12.1062 ریال15:00:28
12.1022 ریال14:56:16
12.0889 ریال14:49:15
12.0878 ریال14:42:17
12.0782 ریال14:35:17
12.0782 ریال14:35:16
12.0795 ریال14:28:17
12.0802 ریال14:21:16
12.0847 ریال14:14:14
12.0834 ریال14:07:17
12.0832 ریال14:00:35
12.0832 ریال14:00:32
12.0803 ریال13:56:18
12.0757 ریال13:49:15
12.077 ریال13:42:17
12.0772 ریال13:35:16
12.0772 ریال13:35:16
12.0669 ریال13:28:17
12.0639 ریال13:21:16
12.0634 ریال13:14:14
12.0591 ریال13:07:16
12.0511 ریال13:00:25
12.0511 ریال13:00:25
12.048 ریال12:56:16
12.0548 ریال12:49:15
12.0388 ریال12:42:15
12.0407 ریال12:35:16
12.0407 ریال12:35:15
12.0454 ریال12:28:16
12.0416 ریال12:21:16
12.0449 ریال12:14:15
12.0604 ریال12:07:18
12.0692 ریال12:00:29
12.0692 ریال12:00:29
12.0663 ریال11:56:16
12.0863 ریال11:49:15
12.0976 ریال11:42:16
12.107 ریال11:35:16
12.107 ریال11:35:15
12.1052 ریال11:28:16
12.0944 ریال11:21:16
12.0958 ریال11:14:15
12.0947 ریال11:07:15
12.1015 ریال11:00:25
12.1015 ریال11:00:23
12.0986 ریال10:56:15
12.105 ریال10:49:14
12.099 ریال10:42:17
12.0885 ریال10:35:16
12.0885 ریال10:35:15
12.1087 ریال10:28:16
12.103 ریال10:21:15
12.1058 ریال10:14:14
12.102 ریال10:07:16
12.1035 ریال10:00:30
12.1035 ریال10:00:30
12.1045 ریال9:56:15
12.1032 ریال9:49:14
12.1001 ریال9:42:16
12.1012 ریال9:35:16
12.1012 ریال9:35:15
12.1 ریال9:28:16
12.1052 ریال9:21:15
12.107 ریال9:14:14
12.112 ریال9:07:17
12.1067 ریال9:01:31
12.1067 ریال9:01:31
12.1039 ریال8:56:17
12.1126 ریال8:49:15
12.1115 ریال8:42:15
12.1062 ریال8:35:17
12.1062 ریال8:35:16
12.1066 ریال8:28:16
12.108 ریال8:21:15
12.1116 ریال8:14:15
12.1111 ریال8:07:17
12.1086 ریال8:00:32
12.1086 ریال8:00:31
12.1109 ریال7:56:16
12.11 ریال7:49:15
12.1067 ریال7:42:16
12.1091 ریال7:35:16
12.1091 ریال7:35:16
12.1097 ریال7:28:16
12.1093 ریال7:21:15
12.1068 ریال7:14:15
12.1036 ریال7:07:16
12.1007 ریال7:00:30
12.1007 ریال7:00:28
12.1048 ریال6:56:15
12.1131 ریال6:49:15
12.1126 ریال6:42:20
12.1136 ریال6:35:17
12.1136 ریال6:35:16
12.1173 ریال6:28:17
12.1139 ریال6:21:16
12.1135 ریال6:14:17
12.1152 ریال6:07:17
12.1146 ریال6:00:31
12.1146 ریال6:00:26
12.1134 ریال5:56:16
12.1154 ریال5:49:15
12.1103 ریال5:42:16
12.1126 ریال5:35:17
12.1126 ریال5:35:15
12.1115 ریال5:28:16
12.1091 ریال5:21:16
12.1098 ریال5:14:15
12.1108 ریال5:07:16
12.1101 ریال5:00:21
12.1101 ریال5:00:20
12.1083 ریال4:56:15
12.1115 ریال4:49:14
12.3464 ریال4:42:15
12.1093 ریال4:35:16
12.1093 ریال4:35:15
12.1085 ریال4:28:15
12.1067 ریال4:21:14
12.1101 ریال4:14:14
12.105 ریال4:00:26
12.105 ریال4:00:24
12.1043 ریال3:56:15
12.105 ریال3:49:14
12.1038 ریال3:42:16
12.0944 ریال3:35:16
12.0944 ریال3:35:15
12.0931 ریال3:28:15
12.0937 ریال3:21:14
12.0934 ریال3:14:15
12.0889 ریال3:07:14
12.0879 ریال3:00:25
12.0879 ریال3:00:25
12.0912 ریال2:56:15
12.0899 ریال2:49:14
12.0929 ریال2:42:15
12.0967 ریال2:35:15
12.0967 ریال2:35:15
12.0975 ریال2:28:16
12.1004 ریال2:21:14
12.0954 ریال2:14:15
12.0991 ریال2:07:16
12.0974 ریال2:00:35
12.0974 ریال2:00:34
12.0957 ریال1:56:16
12.0937 ریال1:49:14
12.1007 ریال1:42:17
12.1066 ریال1:35:17
12.1066 ریال1:35:15
12.1029 ریال1:28:16
12.1005 ریال1:21:15
12.1049 ریال1:14:15
12.1042 ریال1:07:15
12.1049 ریال1:00:25
12.1049 ریال1:00:24
12.0947 ریال0:56:15
12.0962 ریال0:49:14
12.0963 ریال0:42:16
12.1005 ریال0:35:16
12.1005 ریال0:35:15
12.0971 ریال0:28:14
12.1005 ریال0:21:16
12.098 ریال0:14:15
12.0914 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی