شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی

  • نرخ فعلی:1.932
  • بالاترین قیمت روز:1.9343
  • پایین ترین قیمت روز:1.927
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.9271
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۱:۲۶
  • نرخ روز گذشته:1.928
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.004

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.932 ریال18:01:26
1.932 ریال18:01:25
1.9314 ریال17:42:35
1.9306 ریال17:35:38
1.9306 ریال17:35:38
1.9305 ریال17:28:36
1.9311 ریال17:21:35
1.9317 ریال17:07:36
1.9313 ریال17:01:17
1.9313 ریال17:01:17
1.9308 ریال16:56:35
1.931 ریال16:49:31
1.9304 ریال16:42:34
1.93 ریال16:35:36
1.93 ریال16:35:36
1.9305 ریال16:28:34
1.9297 ریال16:21:31
1.9294 ریال16:14:31
1.9285 ریال16:07:36
1.9292 ریال16:01:00
1.9292 ریال16:01:00
1.9299 ریال15:56:32
1.93 ریال15:49:30
1.9304 ریال15:42:31
1.9295 ریال15:35:35
1.9295 ریال15:35:35
1.9306 ریال15:28:30
1.9311 ریال15:14:31
1.9314 ریال15:07:29
1.9312 ریال15:00:54
1.9312 ریال15:00:54
1.9316 ریال14:56:32
1.932 ریال14:35:35
1.932 ریال14:35:35
1.9334 ریال14:28:30
1.9326 ریال14:14:27
1.9317 ریال14:00:55
1.9317 ریال14:00:55
1.9313 ریال13:56:29
1.9319 ریال13:49:29
1.9308 ریال13:42:29
1.9306 ریال13:35:29
1.9306 ریال13:35:27
1.9311 ریال13:28:31
1.9309 ریال13:21:29
1.9308 ریال13:14:28
1.9311 ریال13:07:28
1.9313 ریال13:00:53
1.9313 ریال13:00:53
1.9312 ریال12:56:29
1.9294 ریال12:49:29
1.9317 ریال12:42:27
1.9329 ریال12:35:30
1.9329 ریال12:35:29
1.9333 ریال12:28:28
1.9331 ریال12:21:29
1.933 ریال12:14:27
1.9338 ریال12:07:30
1.9343 ریال12:01:19
1.9343 ریال12:01:19
1.9342 ریال11:56:29
1.9336 ریال11:49:27
1.9339 ریال11:42:29
1.9326 ریال11:35:28
1.9326 ریال11:35:28
1.9335 ریال11:28:26
1.9336 ریال11:21:23
1.9338 ریال11:14:22
1.9331 ریال11:07:22
1.9335 ریال11:00:37
1.9335 ریال11:00:37
1.9336 ریال10:56:22
1.9332 ریال10:49:21
1.9338 ریال10:42:23
1.9336 ریال10:35:23
1.9336 ریال10:35:23
1.9326 ریال10:28:20
1.9325 ریال10:21:22
1.9328 ریال10:14:21
1.9326 ریال10:07:23
1.9323 ریال10:00:42
1.9323 ریال10:00:42
1.9325 ریال9:49:21
1.932 ریال9:42:21
1.9323 ریال9:35:22
1.9323 ریال9:35:21
1.9322 ریال9:28:21
1.9326 ریال9:14:20
1.9333 ریال9:07:21
1.9329 ریال9:00:37
1.9329 ریال9:00:37
1.9333 ریال8:35:22
1.9333 ریال8:35:22
1.9329 ریال8:28:21
1.933 ریال8:21:19
1.9331 ریال8:14:21
1.9327 ریال8:00:47
1.9327 ریال8:00:46
1.9325 ریال7:56:23
1.9309 ریال7:49:21
1.9318 ریال7:35:24
1.9318 ریال7:35:23
1.9306 ریال7:14:22
1.9297 ریال7:00:32
1.9297 ریال7:00:32
1.9315 ریال6:49:22
1.9317 ریال6:35:24
1.9317 ریال6:35:24
1.9319 ریال6:14:21
1.9334 ریال6:00:54
1.9334 ریال6:00:54
1.9338 ریال5:49:22
1.9316 ریال5:35:25
1.9316 ریال5:35:25
1.9318 ریال5:00:35
1.9318 ریال5:00:35
1.9296 ریال4:49:21
1.9292 ریال4:14:21
1.9285 ریال4:00:43
1.9285 ریال4:00:43
1.928 ریال3:14:20
1.9272 ریال3:00:36
1.9272 ریال3:00:36
1.927 ریال2:49:19
1.9273 ریال2:35:21
1.9273 ریال2:35:20
1.9276 ریال2:21:20
1.9275 ریال2:00:46
1.9275 ریال2:00:46
1.9279 ریال1:49:21
1.9286 ریال1:35:20
1.9286 ریال1:35:20
1.9282 ریال1:21:21
1.9278 ریال1:07:20
1.9277 ریال0:49:17
1.9275 ریال0:21:21
1.9271 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی