شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SGD/TRY Ask

  • نرخ فعلی:4.3964
  • بالاترین قیمت روز:4.4016
  • پایین ترین قیمت روز:4.3876
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.3959
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۴۲:۳۵
  • نرخ روز گذشته:4.3939
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0025

نمودار کندل استیک SGD/TRY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SGD/TRY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.3964 ریال23:42:35
4.3939 ریال23:21:42
4.3931 ریال22:56:38
4.3932 ریال22:42:31
4.3934 ریال22:21:39
4.394 ریال21:56:35
4.3954 ریال21:42:32
4.3943 ریال21:21:47
4.3984 ریال20:56:42
4.4016 ریال20:42:37
4.3944 ریال20:21:42
4.3945 ریال19:56:36
4.401 ریال19:42:37
4.3987 ریال19:21:43
4.3981 ریال18:56:37
4.3986 ریال18:42:41
4.3968 ریال18:22:57
4.3969 ریال17:57:42
4.3968 ریال17:43:50
4.3983 ریال17:22:56
4.3981 ریال16:56:40
4.3982 ریال16:42:41
4.3987 ریال16:21:45
4.3956 ریال15:56:41
4.3941 ریال15:42:36
4.3898 ریال15:21:43
4.3943 ریال14:56:44
4.3924 ریال14:42:42
4.3901 ریال14:21:35
4.3909 ریال13:56:46
4.3942 ریال13:42:42
4.3914 ریال13:21:50
4.3893 ریال12:56:38
4.3923 ریال12:42:55
4.394 ریال12:21:48
4.392 ریال11:56:42
4.3905 ریال11:42:42
4.3912 ریال11:21:51
4.3958 ریال10:56:34
4.3985 ریال10:42:35
4.3952 ریال10:21:29
4.3961 ریال9:56:32
4.3932 ریال9:42:30
4.3924 ریال9:21:33
4.394 ریال8:56:22
4.3924 ریال8:42:23
4.3914 ریال8:21:24
4.3911 ریال7:56:20
4.3926 ریال7:42:20
4.3908 ریال7:22:10
4.3905 ریال6:56:22
4.3906 ریال6:42:25
4.3876 ریال6:21:25
4.3885 ریال5:56:21
4.3898 ریال5:42:24
4.3915 ریال5:21:24
4.389 ریال4:56:21
4.3927 ریال4:42:19
4.3936 ریال4:21:20
4.3923 ریال3:56:18
4.3925 ریال3:42:19
4.3946 ریال3:21:21
4.3951 ریال2:56:20
4.3925 ریال2:42:18
4.3933 ریال2:21:22
4.3932 ریال1:56:17
4.3934 ریال1:42:16
4.3958 ریال1:21:21
4.3968 ریال0:56:18
4.396 ریال0:42:17
4.3959 ریال0:21:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات