شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SGD/SAR Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / ریال عربستان 3.757 3.7565 3.757 3.757 (0.01%) 0.0005 ۱۴:۲۱:۱۴
دلار سنگاپور / دلار 0.7016 0.691 0.7016 0.7008 (1.42%) 0.0098 ۱۴:۲۱:۱۴
درهم امارات / 0 1.0219 1.0228 1.0228 (0%) 0 ۸ فروردین
/ درهم امارات 2.5765 2.5737 2.5765 2.5737 (0.05%) 0.0012 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/AUD 1.1316 1.1316 1.1371 1.1368 (0.37%) 0.0042 ۰۱:۴۲:۱۴
AUD/SAR 2.3293 2.3139 2.3293 2.3139 (0.57%) 0.0132 ۰۱:۴۲:۱۷
SGD/ARS 45.2035 45.1577 45.2035 45.1791 (0.04%) 0.0165 ۰۱:۴۲:۱۴
ARS/SAR 0.0584 0.0583 0.0584 0.0584 (0.17%) 0.0001 ۰۱:۲۱:۲۱
SGD/BBD 1.4309 1.4293 1.4309 1.4293 (0.05%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۱۷
SGD/BHD 0.2644 0.2641 0.2644 0.2641 (0.08%) 0.0002 ۰۰:۴۲:۱۸
SGD/BRL 3.5463 3.5463 3.5828 3.5746 (0.62%) 0.0222 ۰۱:۴۲:۱۴
BRL/SAR 0.7432 0.7349 0.7432 0.7367 (0.65%) 0.0048 ۰۱:۴۲:۱۷
SGD/CAD 0.9773 0.9773 0.9814 0.9798 (0.24%) 0.0023 ۰۱:۴۲:۱۴
CAD/SAR 2.6978 2.683 2.6978 2.6853 (0.41%) 0.011 ۰۱:۴۲:۱۵
SGD/CHF 0.6683 0.6667 0.6683 0.6667 (0.3%) 0.002 ۰۱:۴۲:۱۴
CHF/SAR 3.9439 3.9439 3.9491 3.9491 (0.23%) 0.0089 ۰۱:۴۲:۱۸
SGD/CLP 585.66 585 585.66 585 (0.05%) 0.29 ۰۱:۴۲:۱۸
SGD/CNY 4.9799 4.9743 4.9799 4.9746 (0.04%) 0.0018 ۰۱:۴۲:۱۴
CNY/SAR 0 0.5293 0.5321 0.5294 (0%) 0 ۸ فروردین
SGD/CZK 17.25 17.2 17.25 17.22 (0.23%) 0.04 ۰۱:۴۲:۱۸
SGD/DKK 4.7049 4.6944 4.7059 4.6974 (0.22%) 0.0101 ۰۱:۴۲:۱۴
DKK/SAR 0.5602 0.56 0.5608 0.5606 (0.16%) 0.0009 ۰۱:۴۲:۱۸
SGD/EGP 11.0819 11.0625 11.0819 11.0625 (0.11%) 0.0124 ۰۱:۴۲:۱۸
EGP/SAR 0.2387 0.2387 0.2387 0.2387 (0.08%) 0.0002 ۰۰:۴۲:۱۹
EUR/SAR 4.1815 4.1785 4.1876 4.1872 (0.23%) 0.0098 ۰۱:۴۲:۱۵
SGD/EUR 0.6306 0.6289 0.6306 0.629 (0.29%) 0.0018 ۰۱:۴۲:۱۴
GBP/SAR 4.6887 4.6737 4.6887 4.6737 (0.18%) 0.0086 ۰۱:۴۲:۱۵
SGD/GBP 0.5623 0.5623 0.5634 0.5634 (0.14%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/HKD 5.4393 5.4324 5.4393 5.433 (0.04%) 0.0022 ۰۱:۴۲:۱۴
HKD/SAR 0.4847 0.4847 0.4847 0.4847 (0.02%) 0.0001 ۰۱:۰۰:۳۸
SGD/HUF 224.32 224.32 224.51 224.4 (0%) 0.01 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/IDR 11351.2 11338.47 11351.2 11339.27 (0.04%) 3.97 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/INR 52.95 52.891 52.95 52.894 (0.04%) 0.019 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/ISK 97.35 97.19 97.35 97.19 (0.22%) 0.21 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/JMD 96.11 96 96.11 96 (0.05%) 0.05 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/JOD 0.498 0.4974 0.498 0.4974 (0.06%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۹
JOD/SAR 5.2983 5.2981 5.2986 5.2983 (0%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/JPY 75.74 75.63 75.74 75.65 (0.04%) 0.03 ۰۱:۴۲:۱۴
JPY/SAR 0 0.0343 0.0348 0.0348 (0%) 0 ۸ فروردین
SGD/KES 73.36 73.28 73.36 73.28 (0.05%) 0.04 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/KRW 850.65 850.26 851.49 850.26 (0.16%) 1.37 ۰۱:۴۲:۱۴
KWD/SAR 0 11.9841 12.1586 11.9936 (0%) 0 ۸ فروردین
SGD/KWD 0.22 0.2197 0.22 0.2197 (0.05%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۲۰
SGD/LBP 1065.4 1064 1065.4 1064 (0.05%) 0.52 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/LKR 132.21 132.06 132.21 132.06 (0.05%) 0.07 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/LTL 0 2.1946 2.2027 2.1954 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SGD/MAD 6.9453 6.9249 6.9453 6.9249 (0.32%) 0.0224 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/MXN 16.3423 16.3423 16.4877 16.3835 (0.4%) 0.0648 ۰۱:۴۲:۱۴
MXN/SAR 0.1606 0.16 0.1609 0.1609 (0.37%) 0.0006 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/MYR 3.038 3.0343 3.038 3.0346 (0.03%) 0.001 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/NAD 12.3348 12.3348 12.3713 12.3467 (0.23%) 0.0288 ۰۱:۴۲:۱۹
NOK/SAR 0.3609 0.358 0.3609 0.358 (0.84%) 0.003 ۰۱:۲۱:۲۴
SGD/NOK 7.3032 7.3032 7.4116 7.4116 (1.59%) 0.116 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/NPR 83.99 83.92 83.99 83.92 (0.05%) 0.04 ۰۰:۴۲:۲۰
SGD/NZD 1.1563 1.1563 1.162 1.162 (0.42%) 0.0049 ۰۱:۴۲:۱۴
NZD/SAR 2.2788 2.2662 2.2788 2.2662 (0.52%) 0.0117 ۰۱:۴۲:۲۰
SGD/OMR 0.2703 0.27 0.2703 0.27 (0.04%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۲۱
SGD/PAB 0.7012 0.7006 0.7012 0.7006 (0.04%) 0.0003 ۰۰:۴۲:۲۱
SGD/PHP 35.88 35.84 35.88 35.84 (0.06%) 0.02 ۰۱:۴۲:۲۰
SGD/PKR 116.53 116.4 116.53 116.41 (0.02%) 0.02 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/PLN 2.8603 2.8542 2.8603 2.8542 (0.23%) 0.0066 ۰۱:۴۲:۱۴
PLN/SAR 0.9217 0.9213 0.9223 0.9221 (0.09%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۲۰
SGD/QAR 2.5886 2.5859 2.5886 2.5867 (0.01%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۲۰
SGD/RON 3.0506 3.044 3.0506 3.0452 (0.22%) 0.0066 ۰۱:۴۲:۲۰
RUB/SAR 0.0477 0.0476 0.0477 0.0477 (0.21%) 0.0001 ۰۱:۰۰:۴۲
SGD/RUB 55.08 55.08 55.31 55.22 (0.2%) 0.11 ۰۱:۴۲:۲۰
SEK/SAR 0.3805 0.3791 0.3805 0.3805 (0.03%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۲۰
SGD/SAR 2.6351 2.6322 2.6351 2.6322 (0.05%) 0.0012 ۰۱:۴۲:۲۰
THB/SAR 0.1156 0.1155 0.1157 0.1155 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۲۰
TRY/SAR 0.5835 0.582 0.5838 0.5821 (0.26%) 0.0015 ۰۱:۴۲:۲۰
TWD/SAR 0.1244 0.1243 0.1244 0.1244 (0.08%) 0.0001 ۰۱:۰۰:۴۳
VEF/SAR 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۱۸ آبان
ZAR/SAR 0.2137 0.2128 0.2137 0.2132 (0.33%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۲۰
SGD/SEK 6.9312 6.9312 6.9618 6.9539 (0.38%) 0.026 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/THB 22.8076 22.768 22.8295 22.8295 (0.1%) 0.0238 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/TWD 21.1807 21.171 21.1851 21.1725 (0%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/ZAR 12.3475 12.3475 12.3828 12.359 (0.25%) 0.031 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/TRY 4.5171 4.5134 4.5256 4.5233 (0.19%) 0.0087 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/VEF 51783.3868 51728.964 54575.9051 54572.0815 (5.45%) 2821.3621 ۰۱:۴۲:۲۰
SGD/XAF 418.11 417.62 418.11 417.62 (0.05%) 0.2 ۰۱:۴۲:۲۰
SGD/XCD 1.9078 1.9056 1.9078 1.9056 (0.05%) 0.001 ۰۱:۴۲:۲۰
SGD/XOF 420.05 419.46 420.05 419.46 (0.05%) 0.21 ۰۱:۴۲:۲۰
SGD/CNH 4.967 4.967 4.967 4.967 (0.24%) 0.012 ۰۹:۰۷:۱۳
XAU/SAR 6093.4 6093.4 6093.4 6093.4 (0.21%) 13.1 ۱۱:۱۴:۱۵
XAG/SAR 54.33 54.33 54.33 54.33 (0.65%) 0.35 ۱۳:۵۶:۱۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی