شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سنگاپور / لئو رومانی

  • نرخ فعلی:3.0775
  • بالاترین قیمت روز:3.0806
  • پایین ترین قیمت روز:3.053
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.0552
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۴۲:۲۷
  • نرخ روز گذشته:3.0538
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.78%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0237

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / لئو رومانی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / لئو رومانی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.0775 ریال23:42:27
3.0784 ریال23:35:32
3.0784 ریال23:35:31
3.0779 ریال23:28:30
3.0776 ریال23:14:27
3.0789 ریال22:56:23
3.0781 ریال22:49:23
3.0791 ریال22:42:25
3.0793 ریال22:35:26
3.0793 ریال22:35:26
3.079 ریال22:28:25
3.0798 ریال22:21:24
3.0797 ریال22:14:22
3.0806 ریال22:07:25
3.0785 ریال22:00:53
3.0785 ریال22:00:53
3.0789 ریال21:56:24
3.0785 ریال21:49:25
3.0777 ریال21:42:23
3.0794 ریال21:35:26
3.0794 ریال21:35:26
3.0795 ریال21:28:25
3.0802 ریال21:21:26
3.079 ریال21:14:24
3.0796 ریال21:00:41
3.0796 ریال21:00:41
3.0789 ریال20:56:26
3.0794 ریال20:42:27
3.0791 ریال20:35:27
3.0791 ریال20:35:27
3.079 ریال20:28:24
3.0768 ریال20:21:24
3.0763 ریال20:14:23
3.0772 ریال20:07:28
3.0747 ریال20:00:58
3.0747 ریال20:00:57
3.073 ریال19:56:25
3.0733 ریال19:49:23
3.0723 ریال19:42:27
3.0717 ریال19:35:26
3.0717 ریال19:35:26
3.0722 ریال19:28:26
3.0736 ریال19:21:23
3.0737 ریال19:14:24
3.0731 ریال19:07:26
3.0723 ریال19:00:44
3.0723 ریال19:00:44
3.072 ریال18:56:25
3.0752 ریال18:49:23
3.0744 ریال18:42:25
3.0739 ریال18:35:27
3.0739 ریال18:35:27
3.0736 ریال18:28:25
3.0713 ریال18:14:23
3.0728 ریال18:07:29
3.0725 ریال18:01:01
3.0725 ریال18:01:01
3.074 ریال17:49:22
3.0752 ریال17:42:24
3.0724 ریال17:35:27
3.0724 ریال17:35:27
3.0712 ریال17:28:23
3.0737 ریال17:21:20
3.072 ریال17:14:23
3.0727 ریال17:07:25
3.0694 ریال17:00:59
3.0694 ریال17:00:58
3.0695 ریال16:56:23
3.0688 ریال16:49:21
3.0653 ریال16:42:26
3.0675 ریال16:35:25
3.0675 ریال16:35:25
3.0672 ریال16:28:24
3.0684 ریال16:21:22
3.0674 ریال16:14:22
3.0656 ریال16:07:23
3.0662 ریال16:00:54
3.0662 ریال16:00:54
3.0659 ریال15:56:24
3.0668 ریال15:49:23
3.0684 ریال15:42:24
3.0674 ریال15:35:24
3.0674 ریال15:35:23
3.0676 ریال15:28:23
3.0673 ریال15:21:23
3.0681 ریال15:14:21
3.0673 ریال15:07:23
3.0675 ریال15:00:45
3.0675 ریال15:00:45
3.0676 ریال14:56:23
3.0686 ریال14:49:22
3.0663 ریال14:42:24
3.0662 ریال14:35:22
3.0662 ریال14:35:22
3.0663 ریال14:28:23
3.0672 ریال14:21:22
3.0671 ریال14:14:21
3.069 ریال14:07:24
3.0688 ریال14:00:54
3.0688 ریال14:00:53
3.0675 ریال13:56:24
3.0669 ریال13:49:21
3.0678 ریال13:42:24
3.0661 ریال13:28:24
3.0662 ریال13:21:22
3.0668 ریال13:14:21
3.0654 ریال13:07:23
3.0644 ریال13:00:43
3.0644 ریال13:00:43
3.0642 ریال12:56:22
3.0661 ریال12:49:21
3.0652 ریال12:42:21
3.0676 ریال12:35:21
3.0676 ریال12:35:21
3.0673 ریال12:28:24
3.0642 ریال12:21:21
3.0639 ریال12:14:22
3.0633 ریال12:07:27
3.0639 ریال12:00:58
3.0639 ریال12:00:58
3.0616 ریال11:56:23
3.0606 ریال11:49:21
3.0589 ریال11:42:23
3.058 ریال11:35:23
3.058 ریال11:35:23
3.0578 ریال11:28:23
3.0568 ریال11:21:22
3.0585 ریال11:14:21
3.0586 ریال11:07:22
3.0606 ریال11:00:38
3.0606 ریال11:00:38
3.0587 ریال10:56:21
3.0605 ریال10:49:20
3.0598 ریال10:42:24
3.0594 ریال10:28:23
3.0613 ریال10:21:20
3.0624 ریال10:14:20
3.0617 ریال10:07:21
3.0618 ریال10:00:42
3.0618 ریال10:00:42
3.0606 ریال9:56:20
3.0616 ریال9:49:20
3.0605 ریال9:42:22
3.0602 ریال9:35:21
3.0602 ریال9:35:21
3.06 ریال9:28:21
3.0598 ریال9:14:21
3.0621 ریال9:07:22
3.0619 ریال9:02:17
3.0619 ریال9:02:17
3.0612 ریال8:56:23
3.0599 ریال8:49:20
3.0601 ریال8:42:22
3.06 ریال8:35:23
3.06 ریال8:35:23
3.0591 ریال8:28:21
3.058 ریال8:21:21
3.0587 ریال8:14:21
3.0581 ریال8:07:23
3.0574 ریال8:00:48
3.0574 ریال8:00:48
3.0576 ریال7:56:23
3.058 ریال7:49:20
3.0573 ریال7:42:21
3.0584 ریال7:35:20
3.0584 ریال7:35:20
3.0585 ریال7:28:22
3.0587 ریال7:21:19
3.0579 ریال7:14:20
3.0573 ریال7:07:21
3.0571 ریال7:00:42
3.0571 ریال7:00:41
3.0567 ریال6:56:22
3.0565 ریال6:49:21
3.0568 ریال6:42:28
3.0566 ریال6:35:22
3.0566 ریال6:35:22
3.0567 ریال6:28:23
3.0555 ریال6:21:22
3.056 ریال6:14:24
3.0557 ریال6:07:24
3.0558 ریال6:00:58
3.0558 ریال6:00:55
3.056 ریال5:49:21
3.0555 ریال5:42:23
3.0548 ریال5:35:25
3.0548 ریال5:35:24
3.0538 ریال5:28:21
3.0533 ریال5:21:21
3.053 ریال5:14:20
3.0533 ریال5:07:20
3.0531 ریال5:00:33
3.0531 ریال5:00:32
3.0541 ریال4:56:21
3.0538 ریال4:49:20
3.054 ریال4:42:21
3.0543 ریال4:35:21
3.0543 ریال4:35:20
3.0539 ریال4:28:20
3.0543 ریال4:21:19
3.0544 ریال4:14:19
3.0531 ریال4:00:37
3.0531 ریال4:00:37
3.0538 ریال3:56:20
3.0542 ریال3:49:20
3.0547 ریال3:42:22
3.055 ریال3:35:20
3.055 ریال3:35:19
3.0554 ریال3:28:21
3.0549 ریال3:21:18
3.055 ریال3:14:20
3.053 ریال3:00:40
3.053 ریال3:00:40
3.0541 ریال2:56:21
3.0549 ریال2:49:19
3.0548 ریال2:42:21
3.0555 ریال2:28:21
3.0552 ریال2:21:18
3.0547 ریال2:14:20
3.055 ریال2:07:21
3.054 ریال2:00:58
3.054 ریال2:00:57
3.0545 ریال1:56:20
3.0543 ریال1:42:25
3.054 ریال1:35:22
3.054 ریال1:35:21
3.0537 ریال1:28:22
3.054 ریال1:21:21
3.0566 ریال1:14:22
3.0572 ریال1:07:20
3.0563 ریال1:00:38
3.0563 ریال1:00:38
3.0549 ریال0:56:20
3.0554 ریال0:49:19
3.0555 ریال0:42:24
3.056 ریال0:35:22
3.056 ریال0:35:22
3.0541 ریال0:28:20
3.0553 ریال0:21:21
3.0547 ریال0:14:21
3.0552 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی