شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SGD/LBP Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,055 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,072 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,099 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,108 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 42.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.96%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی