شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سنگاپور / روپیه هند تقاضا

  • نرخ فعلی:53.52
  • بالاترین قیمت روز:53.565
  • پایین ترین قیمت روز:53.371
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:53.379
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۹:۱۶
  • نرخ روز گذشته:53.386
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.134

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / روپیه هند تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / روپیه هند تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
53.52 ریال13:49:16
53.503 ریال13:42:18
53.517 ریال13:35:20
53.517 ریال13:35:19
53.505 ریال13:28:18
53.494 ریال13:21:18
53.478 ریال13:14:17
53.525 ریال13:07:19
53.499 ریال13:00:25
53.499 ریال13:00:25
53.518 ریال12:56:19
53.476 ریال12:49:16
53.446 ریال12:42:19
53.439 ریال12:35:19
53.439 ریال12:35:19
53.434 ریال12:28:19
53.427 ریال12:21:18
53.433 ریال12:14:16
53.464 ریال12:07:21
53.471 ریال11:56:17
53.476 ریال11:49:17
53.519 ریال11:42:19
53.517 ریال11:35:18
53.517 ریال11:35:17
53.501 ریال11:28:18
53.505 ریال11:21:16
53.479 ریال11:14:17
53.518 ریال11:07:19
53.507 ریال11:00:31
53.507 ریال11:00:29
53.505 ریال10:56:16
53.539 ریال10:49:16
53.534 ریال10:42:17
53.535 ریال10:35:17
53.535 ریال10:35:15
53.537 ریال10:28:17
53.554 ریال10:21:17
53.531 ریال10:14:15
53.533 ریال10:07:16
53.517 ریال10:00:31
53.517 ریال10:00:27
53.513 ریال9:56:17
53.52 ریال9:49:15
53.524 ریال9:42:16
53.521 ریال9:35:17
53.521 ریال9:35:16
53.522 ریال9:28:16
53.515 ریال9:21:16
53.539 ریال9:14:16
53.551 ریال9:07:17
53.552 ریال8:56:37
53.551 ریال8:42:16
53.54 ریال8:35:20
53.54 ریال8:35:19
53.513 ریال8:28:19
53.536 ریال8:21:16
53.546 ریال8:14:16
53.532 ریال8:07:18
53.539 ریال8:00:34
53.539 ریال8:00:31
53.528 ریال7:56:18
53.525 ریال7:49:17
53.529 ریال7:42:16
53.565 ریال7:35:19
53.565 ریال7:35:19
53.553 ریال7:28:19
53.561 ریال7:21:17
53.552 ریال7:14:16
53.534 ریال6:56:17
53.522 ریال6:49:15
53.53 ریال6:42:19
53.511 ریال6:35:20
53.511 ریال6:35:19
53.501 ریال6:28:19
53.488 ریال6:21:19
53.477 ریال6:14:16
53.446 ریال6:07:17
53.439 ریال6:00:44
53.439 ریال6:00:38
53.428 ریال5:56:17
53.439 ریال5:42:18
53.424 ریال5:35:18
53.424 ریال5:35:17
53.439 ریال5:28:18
53.431 ریال5:21:17
53.443 ریال5:14:17
53.428 ریال5:07:17
53.416 ریال4:56:17
53.397 ریال4:49:15
53.404 ریال4:42:17
53.415 ریال4:28:16
53.403 ریال4:21:16
53.407 ریال4:14:14
53.403 ریال4:07:16
53.4 ریال4:00:29
53.4 ریال4:00:29
53.403 ریال3:42:15
53.4 ریال3:28:16
53.392 ریال3:21:15
53.418 ریال3:07:18
53.441 ریال3:00:24
53.441 ریال3:00:23
53.445 ریال2:56:15
53.426 ریال2:42:17
53.422 ریال2:35:17
53.422 ریال2:35:16
53.398 ریال2:07:16
53.409 ریال1:56:15
53.439 ریال1:49:14
53.417 ریال1:42:16
53.394 ریال1:35:17
53.394 ریال1:35:16
53.379 ریال1:28:14
53.383 ریال1:21:16
53.386 ریال1:14:15
53.383 ریال1:07:15
53.394 ریال1:00:27
53.394 ریال1:00:25
53.39 ریال0:56:16
53.386 ریال0:42:15
53.379 ریال0:35:16
53.379 ریال0:35:16
53.371 ریال0:28:15
53.394 ریال0:21:16
53.375 ریال0:14:15
53.379 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی