شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SGD/CHF Ask

  • نرخ فعلی:0.7174
  • بالاترین قیمت روز:0.7197
  • پایین ترین قیمت روز:0.7165
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.719
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۴۲:۳۵
  • نرخ روز گذشته:0.7192
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک SGD/CHF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SGD/CHF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7174 ریال23:42:35
0.7175 ریال23:21:42
0.7173 ریال22:56:38
0.7172 ریال22:42:32
0.7174 ریال22:21:39
0.7177 ریال21:42:32
0.7179 ریال21:21:48
0.7177 ریال20:42:38
0.7181 ریال20:21:43
0.7177 ریال19:56:36
0.7176 ریال19:42:37
0.7175 ریال19:21:44
0.7172 ریال18:56:37
0.7176 ریال18:42:41
0.7173 ریال18:22:58
0.7172 ریال17:57:42
0.7173 ریال17:43:51
0.7168 ریال17:22:56
0.7165 ریال16:56:41
0.7167 ریال16:42:42
0.7172 ریال16:21:46
0.7175 ریال15:56:41
0.7173 ریال15:42:36
0.7171 ریال15:21:43
0.717 ریال14:56:45
0.7171 ریال14:42:42
0.7169 ریال14:21:36
0.7172 ریال13:56:47
0.7178 ریال13:42:42
0.7176 ریال13:21:52
0.7178 ریال12:56:39
0.7174 ریال12:21:49
0.7171 ریال11:56:42
0.7169 ریال11:42:43
0.7175 ریال11:21:52
0.7173 ریال10:56:34
0.7172 ریال10:42:36
0.7177 ریال10:21:30
0.7178 ریال9:56:32
0.7175 ریال9:42:31
0.7179 ریال9:21:34
0.7177 ریال8:56:22
0.7175 ریال8:21:25
0.7173 ریال7:56:20
0.7177 ریال7:42:21
0.7176 ریال6:56:23
0.7175 ریال6:42:25
0.7174 ریال6:21:26
0.7178 ریال5:56:22
0.7179 ریال5:42:25
0.7182 ریال5:21:25
0.7185 ریال4:56:21
0.7193 ریال4:42:20
0.7197 ریال4:21:20
0.7193 ریال3:56:19
0.7192 ریال3:42:19
0.7195 ریال3:21:21
0.7191 ریال2:56:21
0.7194 ریال2:42:18
0.7193 ریال1:56:18
0.7191 ریال1:42:17
0.7193 ریال1:21:22
0.719 ریال0:56:18
0.7193 ریال0:42:17
0.719 ریال0:21:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات