شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سنگاپور / دینار بحرین

  • نرخ فعلی:0.2705
  • بالاترین قیمت روز:0.2707
  • پایین ترین قیمت روز:0.2691
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2707
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۴۹:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.2706
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دینار بحرین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دینار بحرین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2705 ریال20:49:27
0.2704 ریال20:42:32
0.2703 ریال20:14:27
0.2697 ریال20:07:32
0.2702 ریال20:01:01
0.2702 ریال20:01:00
0.2704 ریال19:56:30
0.2706 ریال19:49:27
0.2707 ریال19:42:32
0.2706 ریال19:35:31
0.2706 ریال19:35:30
0.2705 ریال19:28:29
0.27 ریال19:21:31
0.2703 ریال19:14:27
0.2702 ریال19:07:29
0.2703 ریال19:00:48
0.2703 ریال19:00:48
0.2702 ریال18:56:29
0.27 ریال18:28:28
0.2701 ریال18:14:28
0.27 ریال18:01:19
0.27 ریال18:01:13
0.2701 ریال17:56:28
0.27 ریال17:49:26
0.2699 ریال17:35:32
0.2699 ریال17:35:32
0.2698 ریال17:21:27
0.2697 ریال17:14:29
0.2698 ریال17:00:51
0.2698 ریال17:00:51
0.2699 ریال16:56:29
0.2701 ریال16:42:30
0.2703 ریال16:35:32
0.2703 ریال16:35:31
0.27 ریال16:28:27
0.2697 ریال16:21:27
0.2698 ریال16:00:57
0.2698 ریال16:00:55
0.2699 ریال15:56:27
0.2698 ریال15:42:27
0.2697 ریال15:28:26
0.2698 ریال14:56:29
0.2697 ریال14:49:26
0.2696 ریال14:42:27
0.2697 ریال14:35:29
0.2696 ریال14:07:32
0.2695 ریال14:00:45
0.2695 ریال14:00:44
0.2696 ریال13:56:25
0.2697 ریال13:49:26
0.2696 ریال13:14:25
0.2695 ریال13:07:27
0.2696 ریال12:49:24
0.2697 ریال12:42:26
0.2696 ریال12:14:24
0.2695 ریال12:00:53
0.2695 ریال12:00:50
0.2696 ریال11:56:24
0.2695 ریال11:49:22
0.2696 ریال11:28:24
0.2697 ریال11:00:34
0.2697 ریال11:00:34
0.2698 ریال10:56:18
0.2699 ریال10:49:18
0.2698 ریال10:35:21
0.2698 ریال10:35:20
0.2697 ریال10:28:17
0.2698 ریال10:14:17
0.2699 ریال9:56:19
0.2698 ریال9:49:17
0.2697 ریال9:35:19
0.2697 ریال9:35:18
0.2691 ریال9:28:19
0.2698 ریال9:21:18
0.2697 ریال9:14:17
0.2696 ریال8:56:19
0.2697 ریال8:49:17
0.2691 ریال8:42:18
0.2696 ریال8:28:18
0.2697 ریال8:21:18
0.2698 ریال7:56:18
0.2699 ریال7:35:19
0.2699 ریال7:35:18
0.2698 ریال7:28:18
0.2699 ریال7:21:21
0.2698 ریال7:14:17
0.2699 ریال7:07:18
0.27 ریال6:42:19
0.2702 ریال6:14:49
0.2703 ریال6:09:05
0.2704 ریال5:42:18
0.2702 ریال5:35:18
0.2702 ریال5:35:18
0.2701 ریال5:28:18
0.2703 ریال5:07:18
0.2704 ریال4:49:18
0.2705 ریال4:42:18
0.2706 ریال4:35:18
0.2706 ریال4:35:17
0.2705 ریال4:14:17
0.2704 ریال3:21:16
0.27 ریال3:14:16
0.2704 ریال2:42:20
0.2705 ریال2:21:18
0.2706 ریال1:49:18
0.2704 ریال1:42:18
0.2705 ریال1:28:17
0.2704 ریال1:00:27
0.2704 ریال1:00:25
0.2705 ریال0:56:18
0.2699 ریال0:49:16
0.2705 ریال0:42:18
0.2706 ریال0:35:19
0.2706 ریال0:35:19
0.2707 ریال0:28:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی