شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سنگاپور / دلار باربادوس

  • نرخ فعلی:1.443
  • بالاترین قیمت روز:1.4667
  • پایین ترین قیمت روز:1.4425
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4588
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۲:۲۳
  • نرخ روز گذشته:1.4589
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0159

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار باربادوس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار باربادوس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.443 ریال19:42:23
1.4432 ریال19:35:22
1.4432 ریال19:35:22
1.4425 ریال19:28:21
1.4632 ریال19:14:20
1.4634 ریال19:00:37
1.4634 ریال19:00:37
1.4628 ریال18:56:21
1.4624 ریال18:49:20
1.4629 ریال18:42:21
1.4632 ریال18:35:23
1.4632 ریال18:35:23
1.4634 ریال18:28:21
1.4649 ریال18:14:19
1.4652 ریال18:07:23
1.4649 ریال18:00:52
1.4649 ریال18:00:51
1.4648 ریال17:49:19
1.4636 ریال17:42:20
1.4639 ریال17:35:23
1.4639 ریال17:35:22
1.464 ریال17:28:19
1.4645 ریال17:21:19
1.4639 ریال17:14:19
1.4654 ریال17:00:47
1.4654 ریال17:00:45
1.4651 ریال16:56:20
1.4652 ریال16:49:18
1.4651 ریال16:42:22
1.4652 ریال16:35:21
1.4652 ریال16:35:21
1.4649 ریال16:28:20
1.4645 ریال16:21:19
1.4647 ریال16:14:19
1.464 ریال16:07:21
1.4642 ریال16:00:47
1.4642 ریال16:00:46
1.4641 ریال15:56:21
1.4645 ریال15:49:20
1.4649 ریال15:42:21
1.4644 ریال15:35:21
1.4644 ریال15:35:20
1.4641 ریال15:28:19
1.4636 ریال15:14:18
1.4633 ریال15:07:20
1.4632 ریال15:00:36
1.4632 ریال15:00:36
1.4636 ریال14:56:20
1.4637 ریال14:49:18
1.4643 ریال14:28:20
1.4641 ریال14:14:18
1.4637 ریال14:00:46
1.4637 ریال14:00:45
1.4644 ریال13:49:18
1.4639 ریال13:42:20
1.4634 ریال13:35:19
1.4634 ریال13:35:19
1.4636 ریال13:28:20
1.4654 ریال13:07:20
1.4655 ریال13:00:33
1.4655 ریال13:00:33
1.4657 ریال12:56:19
1.4659 ریال12:49:18
1.4661 ریال12:42:18
1.4663 ریال12:28:20
1.4664 ریال12:14:18
1.4661 ریال12:00:44
1.4661 ریال12:00:43
1.4655 ریال11:56:19
1.4662 ریال11:49:18
1.4656 ریال11:42:19
1.4657 ریال11:35:20
1.4657 ریال11:35:19
1.4654 ریال11:28:19
1.4659 ریال11:21:19
1.4667 ریال11:14:18
1.4664 ریال11:07:19
1.466 ریال11:00:32
1.466 ریال11:00:31
1.4657 ریال10:56:18
1.466 ریال10:49:17
1.4658 ریال10:42:21
1.4655 ریال10:28:20
1.4643 ریال10:14:17
1.4645 ریال10:07:19
1.4644 ریال9:56:17
1.4643 ریال9:49:17
1.4635 ریال9:42:19
1.4642 ریال9:35:19
1.4642 ریال9:35:18
1.4637 ریال9:28:18
1.4644 ریال9:14:18
1.4636 ریال9:07:19
1.4641 ریال9:02:13
1.4641 ریال9:02:13
1.4628 ریال8:56:20
1.4626 ریال8:49:18
1.4628 ریال8:42:19
1.4619 ریال8:35:20
1.4619 ریال8:35:19
1.462 ریال8:28:19
1.4613 ریال8:21:18
1.4614 ریال8:14:18
1.461 ریال8:07:20
1.4608 ریال8:00:40
1.4608 ریال8:00:40
1.4609 ریال7:56:19
1.4608 ریال7:49:17
1.461 ریال7:35:18
1.461 ریال7:35:18
1.4609 ریال7:28:19
1.46 ریال7:14:17
1.4596 ریال7:00:37
1.4596 ریال7:00:36
1.4594 ریال6:56:19
1.4595 ریال6:49:19
1.4597 ریال6:42:24
1.4596 ریال6:35:20
1.4596 ریال6:35:19
1.4597 ریال6:28:21
1.4596 ریال6:21:19
1.4598 ریال6:14:21
1.4596 ریال6:07:21
1.4597 ریال6:00:45
1.4597 ریال6:00:42
1.4594 ریال5:56:20
1.4599 ریال5:49:19
1.4597 ریال5:28:19
1.4592 ریال5:14:18
1.4595 ریال5:00:28
1.4595 ریال5:00:27
1.46 ریال4:56:18
1.4599 ریال4:49:17
1.4595 ریال4:42:19
1.4596 ریال4:35:19
1.4596 ریال4:35:18
1.4594 ریال4:28:18
1.4595 ریال4:21:17
1.4596 ریال4:14:17
1.4598 ریال4:00:33
1.4598 ریال4:00:32
1.4599 ریال3:56:18
1.4597 ریال3:49:17
1.4598 ریال3:42:19
1.4597 ریال3:28:18
1.46 ریال3:14:18
1.4593 ریال3:07:18
1.4591 ریال2:56:19
1.4592 ریال2:49:17
1.4596 ریال2:42:18
1.4595 ریال2:35:17
1.4595 ریال2:35:17
1.4597 ریال2:28:19
1.4591 ریال2:21:16
1.4594 ریال2:14:18
1.4591 ریال1:49:17
1.4595 ریال1:42:21
1.4589 ریال1:28:19
1.4591 ریال1:21:18
1.459 ریال1:14:19
1.4589 ریال1:07:18
1.4587 ریال1:00:33
1.4587 ریال1:00:33
1.4584 ریال0:56:18
1.4583 ریال0:49:17
1.4586 ریال0:42:20
1.4585 ریال0:35:19
1.4585 ریال0:35:19
1.4586 ریال0:28:17
1.4588 ریال0:21:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی