شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سنگاپور / دلار استرالیا تقاضا

  • نرخ فعلی:1.0635
  • بالاترین قیمت روز:1.0662
  • پایین ترین قیمت روز:1.0621
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0621
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۲:۲۰
  • نرخ روز گذشته:1.0618
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0017

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار استرالیا تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار استرالیا تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0635 ریال15:42:20
1.064 ریال15:35:20
1.064 ریال15:35:19
1.0637 ریال15:28:16
1.0632 ریال15:14:16
1.0635 ریال15:07:17
1.0632 ریال14:56:18
1.0628 ریال14:49:17
1.0631 ریال14:42:19
1.0642 ریال14:35:18
1.0642 ریال14:35:17
1.0646 ریال14:28:19
1.0649 ریال14:07:20
1.0642 ریال13:56:16
1.0646 ریال13:49:16
1.0653 ریال13:42:18
1.0656 ریال13:35:20
1.0656 ریال13:35:19
1.0658 ریال13:28:18
1.0647 ریال13:21:18
1.0637 ریال13:14:17
1.0641 ریال13:07:19
1.0639 ریال12:56:18
1.0641 ریال12:42:19
1.0638 ریال12:35:19
1.0638 ریال12:35:19
1.0634 ریال12:28:19
1.0633 ریال12:21:18
1.0629 ریال12:14:16
1.0625 ریال12:07:21
1.0627 ریال11:56:17
1.063 ریال11:49:17
1.0631 ریال11:42:19
1.0629 ریال11:35:18
1.0629 ریال11:35:17
1.063 ریال11:28:18
1.0639 ریال11:14:17
1.0636 ریال11:07:18
1.0637 ریال11:00:31
1.0637 ریال11:00:29
1.0636 ریال10:56:16
1.0638 ریال10:49:16
1.0635 ریال10:42:17
1.0632 ریال10:35:16
1.0632 ریال10:35:15
1.0629 ریال10:28:17
1.0631 ریال10:21:17
1.0637 ریال10:14:15
1.0636 ریال10:07:16
1.0646 ریال10:00:30
1.0646 ریال10:00:27
1.0645 ریال9:56:17
1.0642 ریال9:49:15
1.0643 ریال9:42:16
1.0642 ریال9:35:17
1.0642 ریال9:35:16
1.0648 ریال9:28:16
1.0649 ریال9:21:16
1.0644 ریال9:14:16
1.0645 ریال8:56:37
1.065 ریال8:49:17
1.0646 ریال8:42:16
1.0648 ریال8:35:19
1.0648 ریال8:35:19
1.0645 ریال8:28:19
1.0648 ریال8:21:16
1.0651 ریال8:07:18
1.0653 ریال8:00:34
1.0653 ریال8:00:30
1.0655 ریال7:56:18
1.0656 ریال7:49:17
1.0658 ریال7:42:16
1.065 ریال7:35:19
1.065 ریال7:35:19
1.0651 ریال7:28:18
1.0652 ریال7:21:17
1.0649 ریال7:07:18
1.0657 ریال6:56:17
1.0653 ریال6:49:15
1.0651 ریال6:42:19
1.0643 ریال6:35:20
1.0643 ریال6:35:19
1.0648 ریال6:28:19
1.0647 ریال6:21:18
1.0641 ریال6:14:16
1.0646 ریال6:07:17
1.0648 ریال6:00:44
1.0648 ریال6:00:38
1.0652 ریال5:56:17
1.0646 ریال5:49:16
1.0651 ریال5:42:18
1.0635 ریال5:35:17
1.0635 ریال5:35:17
1.0624 ریال5:28:18
1.0629 ریال5:21:17
1.0631 ریال5:14:17
1.0627 ریال5:07:17
1.0644 ریال4:56:16
1.0638 ریال4:49:15
1.064 ریال4:42:17
1.0638 ریال4:35:17
1.0638 ریال4:35:16
1.0637 ریال4:28:16
1.0638 ریال4:21:16
1.0641 ریال4:00:29
1.0641 ریال4:00:29
1.0642 ریال3:56:15
1.064 ریال3:49:16
1.0641 ریال3:42:15
1.0645 ریال3:35:16
1.0645 ریال3:35:15
1.0641 ریال3:28:16
1.0648 ریال3:21:15
1.0652 ریال3:14:14
1.0648 ریال3:07:18
1.0655 ریال2:56:15
1.0659 ریال2:49:15
1.0655 ریال2:42:17
1.0662 ریال2:35:17
1.0662 ریال2:35:16
1.0651 ریال2:28:17
1.0644 ریال2:21:16
1.0632 ریال2:14:14
1.0639 ریال1:56:14
1.0642 ریال1:49:14
1.0638 ریال1:42:16
1.0631 ریال1:35:17
1.0631 ریال1:35:15
1.0628 ریال1:28:14
1.0629 ریال1:21:16
1.063 ریال1:14:15
1.0631 ریال1:07:15
1.0623 ریال1:00:27
1.0623 ریال1:00:25
1.0625 ریال0:49:14
1.0628 ریال0:42:15
1.0637 ریال0:35:16
1.0637 ریال0:35:16
1.0631 ریال0:28:15
1.0629 ریال0:21:16
1.0631 ریال0:14:15
1.0621 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی