iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 50,788,182 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,511,818 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 50,071,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,228,750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47,056,974 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,243,026 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43,758,108 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,541,892 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.52%