iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 51,745,455 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,514,545 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 50,690,435 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,569,565 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47,521,184 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,738,816 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43,992,770 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,267,230 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.16%