شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه امامی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 73,864,444 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 485,556 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 71,582,609 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,767,391 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 66,006,119 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,343,881 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 57,387,203 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16,962,797 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.56%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی