شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه امامی

  • نرخ فعلی:64,500,000
  • بالاترین قیمت روز:65,400,000
  • پایین ترین قیمت روز:64,080,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:530,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.31%
  • نرخ بازگشایی بازار:65,150,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۹:۵۱
  • نرخ روز گذشته:64,930,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:430,000