شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 72,000,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 69,758,696 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,241,304 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 64,450,323 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,549,677 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 56,062,681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15,937,319 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.43%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی