شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون سوئد / دلار

  • نرخ فعلی:0.0998
  • بالاترین قیمت روز:0.1
  • پایین ترین قیمت روز:0.0985
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0988
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۵:۳۷
  • نرخ روز گذشته:0.0987
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0011

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0998 ریال15:15:37
0.0998 ریال15:15:36
0.0999 ریال15:14:40
0.0998 ریال15:08:33
0.0999 ریال15:07:43
0.0998 ریال15:01:17
0.0998 ریال15:01:15
0.0999 ریال14:57:32
0.0998 ریال14:36:34
0.0997 ریال14:35:52
0.0997 ریال14:35:51
0.0998 ریال14:29:31
0.0997 ریال14:28:40
0.0998 ریال14:26:29
0.0997 ریال14:06:36
0.0998 ریال13:51:36
0.0997 ریال13:50:35
0.0997 ریال13:50:35
0.0998 ریال13:49:40
0.0997 ریال13:43:28
0.0998 ریال13:42:40
0.0997 ریال13:41:34
0.0998 ریال13:36:31
0.0997 ریال13:31:38
0.0998 ریال13:29:28
0.0997 ریال13:28:37
0.0998 ریال13:26:29
0.0997 ریال13:16:29
0.0999 ریال13:15:35
0.0999 ریال13:15:35
0.1 ریال13:14:37
0.0999 ریال13:08:24
0.1 ریال13:07:37
0.0999 ریال13:06:29
0.1 ریال13:01:37
0.0999 ریال13:01:14
0.0999 ریال13:01:13
0.1 ریال12:57:27
0.0999 ریال12:56:38
0.1 ریال12:50:42
0.1 ریال12:50:39
0.0999 ریال12:49:36
0.1 ریال12:46:28
0.0999 ریال12:36:31
0.0998 ریال12:35:46
0.0998 ریال12:35:44
0.1 ریال12:31:32
0.0999 ریال12:29:28
0.0998 ریال12:28:33
0.0999 ریال12:26:24
0.0998 ریال12:15:34
0.0998 ریال12:15:33
0.0999 ریال12:14:38
0.0998 ریال12:08:29
0.0999 ریال12:07:39
0.0998 ریال12:06:30
0.0999 ریال12:01:43
0.0997 ریال12:01:27
0.0997 ریال12:01:26
0.0998 ریال11:57:26
0.0997 ریال11:56:38
0.0998 ریال11:51:32
0.0997 ریال11:43:23
0.0994 ریال11:42:36
0.0997 ریال11:36:28
0.0994 ریال11:35:38
0.0994 ریال11:35:37
0.0997 ریال11:31:28
0.0996 ریال11:29:20
0.0994 ریال11:28:31
0.0996 ریال11:26:21
0.0995 ریال11:22:19
0.0994 ریال11:21:19
0.0995 ریال11:16:06
0.0994 ریال11:15:08
0.0994 ریال11:15:08
0.0995 ریال11:14:14
0.0994 ریال11:11:05
0.0995 ریال10:57:06
0.0992 ریال10:56:17
0.0994 ریال10:51:07
0.0993 ریال10:50:08
0.0993 ریال10:50:07
0.0992 ریال10:49:14
0.0993 ریال10:43:06
0.0992 ریال10:42:15
0.0993 ریال10:41:06
0.0992 ریال10:31:09
0.0993 ریال10:29:05
0.0992 ریال10:28:13
0.0993 ریال10:26:05
0.0992 ریال10:22:05
0.0991 ریال10:21:16
0.0993 ریال10:16:07
0.0992 ریال10:15:08
0.0992 ریال10:15:08
0.0991 ریال10:14:14
0.0992 ریال10:11:06
0.0991 ریال9:36:05
0.099 ریال9:35:15
0.099 ریال9:35:15
0.0991 ریال9:31:08
0.099 ریال9:16:04
0.0991 ریال9:15:07
0.0991 ریال9:15:06
0.0989 ریال9:14:13
0.0991 ریال9:11:05
0.099 ریال9:08:05
0.0989 ریال9:07:12
0.099 ریال9:06:05
0.0989 ریال9:00:22
0.0989 ریال9:00:21
0.099 ریال8:57:04
0.0989 ریال8:36:04
0.099 ریال8:26:05
0.0989 ریال8:22:05
0.099 ریال8:16:04
0.0988 ریال7:57:04
0.0989 ریال7:56:12
0.0988 ریال7:51:05
0.0989 ریال7:46:42
0.0988 ریال7:43:04
0.0989 ریال7:42:13
0.0988 ریال7:36:06
0.0989 ریال7:35:14
0.0989 ریال7:35:14
0.0988 ریال7:29:05
0.0989 ریال7:28:13
0.0988 ریال7:22:04
0.0989 ریال7:21:14
0.0988 ریال7:16:05
0.0987 ریال7:15:07
0.0987 ریال7:15:06
0.0989 ریال7:14:13
0.0987 ریال7:11:05
0.0988 ریال7:08:05
0.0989 ریال7:07:12
0.0988 ریال7:01:07
0.0989 ریال7:00:20
0.0989 ریال7:00:20
0.0988 ریال6:57:04
0.0989 ریال6:56:12
0.0988 ریال6:50:06
0.0988 ریال6:50:05
0.0989 ریال6:49:12
0.0988 ریال6:46:05
0.0989 ریال6:41:06
0.0987 ریال6:36:05
0.0988 ریال6:15:05
0.0988 ریال6:15:04
0.0987 ریال6:14:12
0.0988 ریال6:08:05
0.0987 ریال6:07:14
0.0988 ریال6:01:08
0.0987 ریال5:36:05
0.0986 ریال5:31:06
0.0987 ریال5:29:05
0.0986 ریال5:28:12
0.0987 ریال5:26:05
0.0986 ریال5:16:05
0.0987 ریال5:06:04
0.0988 ریال5:00:18
0.0988 ریال5:00:17
0.0987 ریال4:57:05
0.0988 ریال4:56:13
0.0987 ریال4:51:05
0.0988 ریال4:46:05
0.0987 ریال4:43:04
0.0988 ریال4:42:12
0.0987 ریال4:31:05
0.0988 ریال4:29:04
0.0987 ریال4:28:12
0.0988 ریال4:26:04
0.0986 ریال4:22:04
0.0987 ریال4:21:13
0.0988 ریال4:16:05
0.0986 ریال4:00:20
0.0986 ریال4:00:19
0.0987 ریال3:57:05
0.0986 ریال3:51:04
0.0985 ریال3:50:05
0.0985 ریال3:50:04
0.0986 ریال3:49:11
0.0985 ریال3:43:05
0.0986 ریال3:42:13
0.0985 ریال3:41:04
0.0986 ریال3:35:12
0.0986 ریال3:35:12
0.0988 ریال3:31:05
0.0986 ریال3:11:05
0.0987 ریال3:08:05
0.0986 ریال3:07:12
0.0987 ریال3:06:05
0.0986 ریال3:00:18
0.0986 ریال3:00:17
0.0985 ریال2:57:04
0.0986 ریال2:21:13
0.0987 ریال2:16:04
0.0986 ریال2:06:04
0.0987 ریال2:01:06
0.0986 ریال1:41:04
0.0985 ریال1:36:05
0.0986 ریال1:26:04
0.0987 ریال1:16:05
0.0986 ریال1:11:04
0.0987 ریال1:01:05
0.0989 ریال1:00:18
0.0989 ریال1:00:17
0.0988 ریال0:57:04
0.0989 ریال0:56:12
0.0988 ریال0:51:05
0.0989 ریال0:36:05
0.0987 ریال0:35:13
0.0987 ریال0:35:12
0.0988 ریال0:29:04
0.0987 ریال0:28:11
0.0988 ریال0:26:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی