شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون سوئد / بات تایلند تقاضا

  • نرخ فعلی:3.3124
  • بالاترین قیمت روز:3.3124
  • پایین ترین قیمت روز:3.3024
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.3058
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۹:۲۲
  • نرخ روز گذشته:3.3062
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0062

نمودار کندل استیک کرون سوئد / بات تایلند تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / بات تایلند تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.3124 ریال10:49:22
3.3108 ریال10:42:27
3.3103 ریال10:35:26
3.3103 ریال10:35:26
3.3058 ریال10:28:24
3.3069 ریال10:21:24
3.3082 ریال10:14:22
3.3064 ریال10:07:23
3.306 ریال10:00:36
3.306 ریال10:00:35
3.3056 ریال9:56:23
3.3071 ریال9:49:20
3.3068 ریال9:42:24
3.307 ریال9:35:19
3.307 ریال9:35:19
3.3065 ریال9:28:23
3.3074 ریال9:21:23
3.3084 ریال9:14:20
3.3087 ریال9:07:21
3.3075 ریال8:56:19
3.3062 ریال8:49:18
3.3075 ریال8:43:12
3.3069 ریال8:35:20
3.3069 ریال8:35:20
3.3059 ریال8:28:17
3.3077 ریال8:21:20
3.3074 ریال8:14:19
3.3076 ریال8:07:19
3.306 ریال8:00:41
3.306 ریال8:00:40
3.3051 ریال7:56:18
3.3055 ریال7:49:16
3.3062 ریال7:42:21
3.3051 ریال7:35:18
3.3051 ریال7:35:18
3.3048 ریال7:28:20
3.3049 ریال7:21:21
3.3058 ریال7:14:19
3.3052 ریال7:07:21
3.3057 ریال6:56:20
3.3069 ریال6:49:19
3.3055 ریال6:42:20
3.3053 ریال6:35:26
3.3053 ریال6:35:20
3.3061 ریال6:28:20
3.3064 ریال6:21:22
3.3057 ریال6:14:19
3.3027 ریال6:07:20
3.3042 ریال6:00:49
3.3042 ریال6:00:48
3.3043 ریال5:56:19
3.3024 ریال5:49:19
3.3048 ریال5:42:21
3.3063 ریال5:35:19
3.3063 ریال5:35:19
3.306 ریال5:21:21
3.305 ریال5:14:19
3.3051 ریال5:07:19
3.3038 ریال5:00:29
3.3038 ریال5:00:29
3.3049 ریال4:56:18
3.305 ریال4:49:17
3.3052 ریال4:42:18
3.3051 ریال4:35:17
3.3051 ریال4:35:17
3.3047 ریال4:28:17
3.305 ریال4:21:18
3.3041 ریال4:14:16
3.3036 ریال4:07:19
3.3051 ریال3:56:18
3.305 ریال3:49:16
3.3035 ریال3:42:17
3.3037 ریال3:35:17
3.3037 ریال3:35:17
3.3034 ریال3:28:16
3.3027 ریال3:21:19
3.3042 ریال3:07:17
3.304 ریال3:00:25
3.304 ریال3:00:25
3.3041 ریال2:56:18
3.3047 ریال2:49:16
3.3048 ریال2:35:18
3.3048 ریال2:35:18
3.3049 ریال2:28:17
3.3052 ریال2:21:18
3.305 ریال2:14:14
3.3052 ریال2:07:19
3.3056 ریال1:56:17
3.3055 ریال1:49:18
3.306 ریال1:42:19
3.3057 ریال1:35:19
3.3057 ریال1:35:19
3.3041 ریال1:28:17
3.3053 ریال1:21:18
3.3052 ریال1:14:17
3.3055 ریال1:07:17
3.3057 ریال1:00:29
3.3057 ریال1:00:28
3.3051 ریال0:56:17
3.3053 ریال0:49:15
3.305 ریال0:42:19
3.3053 ریال0:35:16
3.3053 ریال0:35:16
3.3058 ریال0:28:16
3.306 ریال0:21:17
3.3052 ریال0:14:15
3.3058 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی