شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون سوئد / پزو فیلیپین

  • نرخ فعلی:5.428
  • بالاترین قیمت روز:5.4487
  • پایین ترین قیمت روز:5.4045
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.4282
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۱۴:۲۲
  • نرخ روز گذشته:5.4373
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0093

نمودار کندل استیک کرون سوئد / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.428 ریال22:14:22
5.4275 ریال22:07:25
5.4293 ریال22:00:53
5.4293 ریال22:00:52
5.4266 ریال21:56:24
5.4223 ریال21:49:25
5.4207 ریال21:42:23
5.4198 ریال21:35:26
5.4198 ریال21:35:26
5.4171 ریال21:28:25
5.4236 ریال21:21:26
5.4255 ریال21:14:24
5.4214 ریال21:07:23
5.4199 ریال21:00:41
5.4199 ریال21:00:41
5.4228 ریال20:56:26
5.4233 ریال20:49:23
5.4258 ریال20:42:26
5.4297 ریال20:35:27
5.4297 ریال20:35:27
5.4315 ریال20:28:24
5.4358 ریال20:21:24
5.4365 ریال20:14:23
5.4397 ریال20:07:27
5.4487 ریال20:00:58
5.4487 ریال20:00:57
5.4435 ریال19:56:25
5.4406 ریال19:49:23
5.4404 ریال19:42:27
5.4368 ریال19:35:26
5.4368 ریال19:35:26
5.4351 ریال19:28:25
5.4334 ریال19:21:23
5.4325 ریال19:14:24
5.4359 ریال19:07:26
5.4398 ریال19:00:44
5.4398 ریال19:00:44
5.4358 ریال18:56:25
5.4244 ریال18:49:23
5.4306 ریال18:42:25
5.4235 ریال18:35:27
5.4235 ریال18:35:27
5.4268 ریال18:28:24
5.4327 ریال18:14:23
5.4307 ریال18:07:28
5.424 ریال18:01:01
5.424 ریال18:01:01
5.4223 ریال17:49:22
5.4188 ریال17:42:24
5.4115 ریال17:35:27
5.4115 ریال17:35:27
5.4045 ریال17:28:22
5.4078 ریال17:21:19
5.4183 ریال17:14:23
5.4113 ریال17:07:25
5.4094 ریال17:00:58
5.4094 ریال17:00:58
5.4152 ریال16:56:23
5.4173 ریال16:49:21
5.4218 ریال16:42:26
5.4198 ریال16:35:25
5.4198 ریال16:35:25
5.4224 ریال16:28:24
5.4201 ریال16:21:21
5.4192 ریال16:14:22
5.4137 ریال16:07:23
5.4144 ریال16:00:53
5.4144 ریال16:00:53
5.4151 ریال15:56:24
5.414 ریال15:49:23
5.4153 ریال15:42:24
5.4174 ریال15:35:23
5.4174 ریال15:35:22
5.4145 ریال15:28:22
5.4147 ریال15:21:22
5.4071 ریال15:14:21
5.4061 ریال15:07:23
5.4128 ریال15:00:44
5.4128 ریال15:00:44
5.4119 ریال14:56:23
5.4056 ریال14:49:22
5.4166 ریال14:42:23
5.4168 ریال14:35:22
5.4168 ریال14:35:21
5.4185 ریال14:28:23
5.4195 ریال14:21:22
5.4213 ریال14:14:21
5.4188 ریال14:07:24
5.4192 ریال14:00:54
5.4192 ریال14:00:53
5.4235 ریال13:56:24
5.4254 ریال13:49:20
5.4174 ریال13:42:24
5.4247 ریال13:35:23
5.4247 ریال13:35:22
5.4262 ریال13:28:24
5.4398 ریال13:21:22
5.4378 ریال13:14:21
5.4437 ریال13:07:23
5.4443 ریال13:00:43
5.4443 ریال13:00:43
5.4388 ریال12:56:22
5.4394 ریال12:49:21
5.4431 ریال12:42:21
5.4383 ریال12:35:21
5.4383 ریال12:35:21
5.4374 ریال12:28:24
5.4372 ریال12:21:21
5.4376 ریال12:14:22
5.438 ریال12:07:27
5.4402 ریال12:00:58
5.4402 ریال12:00:57
5.4432 ریال11:56:23
5.44 ریال11:49:21
5.4353 ریال11:42:23
5.4418 ریال11:35:23
5.4418 ریال11:35:23
5.438 ریال11:28:23
5.4395 ریال11:21:22
5.4407 ریال11:14:20
5.4427 ریال11:07:22
5.4399 ریال11:00:38
5.4399 ریال11:00:37
5.4452 ریال10:56:21
5.4388 ریال10:49:20
5.4393 ریال10:42:24
5.4353 ریال10:35:22
5.4353 ریال10:35:22
5.4381 ریال10:28:23
5.4295 ریال10:21:20
5.4278 ریال10:14:20
5.4317 ریال10:07:21
5.4312 ریال10:00:42
5.4312 ریال10:00:41
5.4322 ریال9:56:20
5.4278 ریال9:49:20
5.4338 ریال9:42:22
5.43 ریال9:35:21
5.43 ریال9:35:21
5.4301 ریال9:28:21
5.4266 ریال9:14:21
5.4229 ریال9:07:21
5.4226 ریال9:02:16
5.4226 ریال9:02:16
5.4269 ریال8:56:23
5.423 ریال8:49:20
5.4234 ریال8:42:22
5.4273 ریال8:35:23
5.4273 ریال8:35:23
5.4284 ریال8:28:21
5.4269 ریال8:21:21
5.425 ریال8:14:20
5.4255 ریال8:07:23
5.4247 ریال8:00:48
5.4247 ریال8:00:47
5.4284 ریال7:56:22
5.4292 ریال7:49:20
5.429 ریال7:42:21
5.4316 ریال7:35:20
5.4316 ریال7:35:20
5.4285 ریال7:28:22
5.4312 ریال7:21:19
5.4323 ریال7:14:20
5.4295 ریال7:07:21
5.4322 ریال7:00:42
5.4322 ریال7:00:41
5.4327 ریال6:56:22
5.434 ریال6:49:21
5.4339 ریال6:42:28
5.4345 ریال6:35:22
5.4345 ریال6:35:21
5.4353 ریال6:28:23
5.4367 ریال6:21:21
5.4371 ریال6:14:24
5.4386 ریال6:07:24
5.4383 ریال6:00:57
5.4383 ریال6:00:53
5.4396 ریال5:56:23
5.441 ریال5:49:21
5.4352 ریال5:42:22
5.4341 ریال5:35:25
5.4341 ریال5:35:24
5.4365 ریال5:28:21
5.437 ریال5:21:21
5.4368 ریال5:14:20
5.4372 ریال5:07:20
5.4386 ریال5:00:32
5.4386 ریال5:00:32
5.4369 ریال4:56:20
5.4352 ریال4:49:20
5.4339 ریال4:42:21
5.4382 ریال4:28:20
5.4371 ریال4:21:19
5.4381 ریال4:14:19
5.4408 ریال4:00:37
5.4408 ریال4:00:36
5.4405 ریال3:56:20
5.4396 ریال3:49:20
5.4391 ریال3:42:21
5.4386 ریال3:35:20
5.4386 ریال3:35:19
5.4393 ریال3:28:21
5.4398 ریال3:21:18
5.4395 ریال3:14:20
5.4407 ریال3:07:20
5.4391 ریال3:00:40
5.4391 ریال3:00:40
5.4381 ریال2:56:21
5.4378 ریال2:49:19
5.4367 ریال2:42:20
5.4365 ریال2:28:21
5.4382 ریال2:21:18
5.4363 ریال2:14:20
5.439 ریال2:07:20
5.4331 ریال1:56:20
5.433 ریال1:49:19
5.4326 ریال1:42:24
5.4292 ریال1:35:22
5.4292 ریال1:35:21
5.4287 ریال1:28:22
5.4291 ریال1:21:21
5.4278 ریال1:14:22
5.4246 ریال1:07:20
5.4238 ریال1:00:38
5.4238 ریال1:00:38
5.4235 ریال0:56:20
5.4242 ریال0:49:19
5.4251 ریال0:42:24
5.4258 ریال0:35:22
5.4258 ریال0:35:22
5.4311 ریال0:28:20
5.4301 ریال0:21:21
5.4298 ریال0:14:21
5.4282 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی