شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون سوئد / دلار نامبیا تقاضا

  • نرخ فعلی:1.8399
  • بالاترین قیمت روز:1.8634
  • پایین ترین قیمت روز:1.8349
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.8554
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۰:۲۱
  • نرخ روز گذشته:1.8556
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.85%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0157

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار نامبیا تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار نامبیا تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.8399 ریال19:50:21
1.8349 ریال19:36:29
1.8349 ریال19:36:27
1.8383 ریال19:22:21
1.8364 ریال19:08:18
1.8385 ریال18:50:01
1.8457 ریال18:36:28
1.8457 ریال18:36:26
1.8451 ریال18:22:17
1.8442 ریال18:08:28
1.8434 ریال17:50:00
1.8415 ریال17:36:27
1.8415 ریال17:36:26
1.8387 ریال17:22:33
1.8458 ریال17:08:20
1.8465 ریال16:22:16
1.8457 ریال16:08:21
1.8425 ریال15:42:59
1.8446 ریال15:36:25
1.8446 ریال15:36:22
1.8481 ریال15:22:01
1.8464 ریال15:08:08
1.8498 ریال14:56:57
1.8492 ریال14:43:14
1.85 ریال14:36:26
1.85 ریال14:36:23
1.8518 ریال14:21:58
1.8469 ریال14:08:15
1.848 ریال13:56:58
1.8519 ریال13:42:56
1.8484 ریال13:36:01
1.8484 ریال13:36:01
1.8494 ریال13:21:54
1.8507 ریال13:07:49
1.8531 ریال12:56:51
1.8537 ریال12:42:52
1.8589 ریال12:35:58
1.8589 ریال12:35:58
1.8587 ریال12:21:52
1.8617 ریال12:07:51
1.8634 ریال11:56:52
1.8618 ریال11:42:55
1.8595 ریال11:35:57
1.8595 ریال11:35:57
1.8573 ریال11:21:35
1.8556 ریال11:07:30
1.8548 ریال10:56:31
1.8568 ریال10:42:27
1.854 ریال10:35:33
1.854 ریال10:35:33
1.8553 ریال10:21:28
1.8557 ریال10:07:37
1.8556 ریال9:56:31
1.8533 ریال9:42:26
1.8531 ریال9:35:26
1.8531 ریال9:35:26
1.8532 ریال9:21:22
1.853 ریال9:07:22
1.8532 ریال8:56:23
1.8531 ریال8:42:24
1.8532 ریال8:35:28
1.8532 ریال8:35:27
1.8526 ریال8:21:23
1.8529 ریال7:56:25
1.8526 ریال7:42:25
1.8528 ریال7:35:24
1.8528 ریال7:35:24
1.8533 ریال7:21:23
1.8528 ریال7:07:22
1.8531 ریال6:56:25
1.8537 ریال6:42:29
1.8536 ریال6:35:28
1.8536 ریال6:35:27
1.855 ریال5:56:23
1.8545 ریال5:42:24
1.8554 ریال5:35:27
1.8554 ریال5:35:27
1.8563 ریال5:21:24
1.8555 ریال5:07:21
1.8561 ریال4:56:23
1.8537 ریال4:42:24
1.8533 ریال4:35:23
1.8533 ریال4:35:22
1.855 ریال4:21:22
1.8542 ریال4:07:23
1.8541 ریال3:56:24
1.8547 ریال3:42:20
1.8548 ریال3:35:25
1.8548 ریال3:35:24
1.8556 ریال3:21:21
1.8561 ریال3:07:20
1.8557 ریال2:56:21
1.8554 ریال2:42:22
1.8549 ریال2:35:25
1.8549 ریال2:35:25
1.8542 ریال2:21:21
1.854 ریال2:07:23
1.855 ریال1:56:22
1.8545 ریال1:42:22
1.8566 ریال1:35:22
1.8566 ریال1:35:22
1.8562 ریال1:21:24
1.856 ریال1:07:22
1.8571 ریال0:56:20
1.8564 ریال0:42:23
1.8558 ریال0:35:21
1.8558 ریال0:35:20
1.8553 ریال0:21:20
1.8554 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی