شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/MYR Ask

  • نرخ فعلی:0.4279
  • بالاترین قیمت روز:0.4287
  • پایین ترین قیمت روز:0.4268
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4279
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶:۴۳
  • نرخ روز گذشته:0.428
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک SEK/MYR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/MYR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4279 ریال13:56:43
0.428 ریال13:42:53
0.4279 ریال13:21:44
0.4274 ریال12:56:42
0.4272 ریال12:42:41
0.4269 ریال12:21:48
0.4268 ریال11:56:47
0.4269 ریال11:42:45
0.4272 ریال11:21:44
0.427 ریال10:56:40
0.4281 ریال10:42:45
0.4277 ریال10:21:43
0.4281 ریال9:56:49
0.428 ریال9:43:38
0.4279 ریال9:21:58
0.4282 ریال8:42:32
0.4281 ریال8:21:41
0.4282 ریال7:56:31
0.4281 ریال7:42:34
0.4282 ریال6:56:34
0.4283 ریال6:21:34
0.4285 ریال5:56:38
0.4286 ریال5:21:34
0.4287 ریال4:42:30
0.4284 ریال4:21:29
0.4286 ریال3:56:28
0.4281 ریال3:42:29
0.4278 ریال3:21:30
0.4277 ریال2:56:27
0.4276 ریال2:21:25
0.4275 ریال1:42:27
0.4276 ریال0:56:27
0.4277 ریال0:42:29
0.4279 ریال0:21:30
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات