شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون سوئد / پزوی مکزیک تقاضا

  • نرخ فعلی:2.3524
  • بالاترین قیمت روز:2.3609
  • پایین ترین قیمت روز:2.3363
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.46%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.3566
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۵۷:۱۷
  • نرخ روز گذشته:2.3529
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک کرون سوئد / پزوی مکزیک تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / پزوی مکزیک تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.3524 ریال21:57:17
2.3523 ریال21:43:21
2.353 ریال21:36:23
2.353 ریال21:36:21
2.3496 ریال21:22:17
2.3498 ریال21:08:21
2.3465 ریال20:57:17
2.3434 ریال20:43:26
2.3412 ریال20:36:33
2.3412 ریال20:36:33
2.3434 ریال20:22:17
2.3455 ریال20:08:32
2.3435 ریال19:57:33
2.3429 ریال19:43:17
2.3401 ریال19:36:36
2.3401 ریال19:36:36
2.3449 ریال19:22:17
2.3433 ریال19:08:20
2.3432 ریال18:57:26
2.3412 ریال18:36:26
2.3412 ریال18:36:25
2.3417 ریال18:22:14
2.3473 ریال18:08:24
2.3493 ریال17:57:12
2.3507 ریال17:43:22
2.3441 ریال17:36:26
2.3441 ریال17:36:26
2.3444 ریال17:22:15
2.3384 ریال17:08:19
2.3415 ریال16:57:01
2.3384 ریال16:50:00
2.3444 ریال16:36:18
2.3444 ریال16:36:15
2.3413 ریال16:22:06
2.3386 ریال16:08:10
2.3363 ریال15:57:02
2.3394 ریال15:43:05
2.3413 ریال15:36:17
2.3413 ریال15:36:16
2.341 ریال15:21:57
2.3416 ریال15:07:53
2.3396 ریال14:57:07
2.3434 ریال14:42:59
2.3437 ریال14:36:17
2.3437 ریال14:36:05
2.3419 ریال14:21:56
2.3436 ریال14:07:59
2.3428 ریال13:56:58
2.3446 ریال13:42:54
2.3461 ریال13:35:59
2.3461 ریال13:35:58
2.3441 ریال13:21:52
2.3476 ریال13:07:52
2.3496 ریال12:56:54
2.351 ریال12:42:47
2.3452 ریال12:21:46
2.3469 ریال12:07:52
2.3464 ریال11:56:52
2.3457 ریال11:42:47
2.3442 ریال11:35:54
2.3442 ریال11:35:53
2.3461 ریال11:21:24
2.3466 ریال11:07:23
2.3468 ریال10:56:23
2.3476 ریال10:42:24
2.3466 ریال10:35:23
2.3466 ریال10:35:23
2.3485 ریال10:21:23
2.3467 ریال10:07:23
2.3497 ریال9:56:21
2.3511 ریال9:42:22
2.3513 ریال9:35:29
2.3513 ریال9:35:29
2.3512 ریال9:21:28
2.3502 ریال9:07:20
2.3517 ریال8:57:18
2.3522 ریال8:42:22
2.3511 ریال8:35:24
2.3511 ریال8:35:23
2.3499 ریال8:21:21
2.3501 ریال8:07:23
2.3506 ریال7:56:22
2.3463 ریال7:42:22
2.3479 ریال7:35:23
2.3479 ریال7:35:21
2.3495 ریال7:21:23
2.3523 ریال7:07:22
2.3498 ریال6:56:20
2.3501 ریال6:42:23
2.3496 ریال6:35:28
2.3496 ریال6:35:27
2.3501 ریال6:21:23
2.3509 ریال6:07:24
2.3523 ریال5:56:23
2.353 ریال5:42:22
2.3532 ریال5:35:23
2.3532 ریال5:35:22
2.353 ریال5:21:22
2.3486 ریال5:07:20
2.3516 ریال4:56:21
2.3525 ریال4:42:21
2.3543 ریال4:35:21
2.3543 ریال4:35:21
2.3562 ریال4:21:20
2.358 ریال4:07:21
2.3584 ریال3:56:20
2.3594 ریال3:42:20
2.3568 ریال3:35:22
2.3568 ریال3:35:21
2.357 ریال3:21:22
2.3555 ریال3:07:20
2.3591 ریال2:56:20
2.3609 ریال2:42:21
2.3543 ریال2:28:18
2.3549 ریال2:21:19
2.3548 ریال2:07:22
2.3556 ریال1:56:20
2.3566 ریال1:42:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی