شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون سوئد / درهم مراکش تقاضا

  • نرخ فعلی:1.0262
  • بالاترین قیمت روز:1.0272
  • پایین ترین قیمت روز:1.0244
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0254
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۴۹:۱۷
  • نرخ روز گذشته:1.026
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک کرون سوئد / درهم مراکش تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / درهم مراکش تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0262 ریال3:49:17
1.0265 ریال3:42:21
1.0266 ریال3:28:17
1.0263 ریال3:21:18
1.0259 ریال3:14:18
1.0267 ریال3:07:19
1.0255 ریال2:56:18
1.026 ریال2:49:17
1.0267 ریال2:42:21
1.0266 ریال2:35:21
1.0266 ریال2:35:20
1.0256 ریال2:28:19
1.027 ریال2:14:18
1.0272 ریال2:07:20
1.0267 ریال2:00:37
1.0267 ریال2:00:37
1.026 ریال1:56:20
1.0264 ریال1:49:18
1.0244 ریال1:42:21
1.027 ریال1:35:21
1.027 ریال1:35:20
1.0268 ریال1:28:20
1.0266 ریال1:21:19
1.0264 ریال1:07:21
1.0254 ریال0:56:20
1.0262 ریال0:49:18
1.0255 ریال0:42:20
1.0262 ریال0:35:20
1.0262 ریال0:35:20
1.0256 ریال0:28:20
1.0267 ریال0:21:23
1.026 ریال0:14:20
1.0254 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی