شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/LVL Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
کرون سوئد / دلار 0.1014 0.0988 0.1018 0.1018 (3.04%) 0.003 ۱۴:۲۱:۱۵
/ درهم امارات 0.372 0.3706 0.372 0.372 (0.03%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۷
SEK/AUD 0.1634 0.1632 0.1644 0.1644 (0.55%) 0.0009 ۰۱:۴۲:۱۴
SEK/ARS 6.5253 6.5015 6.5282 6.5282 (0.09%) 0.0061 ۰۱:۴۲:۱۷
SEK/BBD 0.2066 0.2058 0.2066 0.2066 (0.05%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۷
SEK/BHD 0.0381 0.038 0.0382 0.0382 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۷
SEK/BRL 0.512 0.512 0.5165 0.5165 (0.66%) 0.0034 ۰۱:۴۲:۱۷
SEK/CAD 0.141 0.141 0.1417 0.1417 (0.43%) 0.0006 ۰۱:۴۲:۱۴
SEK/CHF 9.689 9.6131 9.719 9.719 (0.63%) 0.061 ۰۱:۴۲:۱۴
SEK/CLP 84.56 84.24 84.56 84.56 (0.02%) 0.02 ۰۱:۴۲:۱۸
SEK/CNY 0.7189 0.7162 0.7189 0.7188 (0.01%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۸
SEK/CZK 2.4907 2.4773 2.4937 2.4839 (0.36%) 0.009 ۰۱:۴۲:۱۴
SEK/DKK 0.6793 0.6771 0.6804 0.6771 (0.4%) 0.0027 ۰۱:۴۲:۱۴
SEK/EGP 1.6001 1.5931 1.6001 1.599 (0.04%) 0.0006 ۰۱:۴۲:۱۸
SEK/EUR 0.091 0.0907 0.091 0.0909 (0.22%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۴
SEK/GBP 0.081 0.081 0.0813 0.0813 (0.12%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۴
SEK/HKD 0.7852 0.7822 0.7852 0.785 (0.01%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۸
SEK/HUF 32.39 32.33 32.44 32.44 (0.09%) 0.03 ۰۱:۴۲:۱۹
SEK/IDR 1638.6 1632.43 1638.6 1638.47 (0.02%) 0.35 ۰۱:۴۲:۱۹
SEK/INR 7.6415 7.6166 7.6664 7.6242 (0.23%) 0.0172 ۰۱:۴۲:۱۴
SEK/ISK 14.064 14.001 14.064 14.005 (0.46%) 0.064 ۰۱:۴۲:۱۴
SEK/JMD 13.88 13.83 13.88 13.88 (0.07%) 0.01 ۰۱:۴۲:۱۹
SEK/JOD 0.0717 0.0716 0.0719 0.0719 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۹
SEK/JPY 10.9364 10.9051 10.9707 10.9051 (0.17%) 0.0185 ۰۱:۴۲:۱۴
SEK/KES 10.57 10.55 10.59 10.59 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۹
SEK/KRW 122.8 122.54 122.87 122.87 (0.11%) 0.13 ۰۱:۴۲:۱۹
SEK/LBP 153.83 153.25 153.83 153.79 (0.02%) 0.03 ۰۱:۴۲:۱۹
SEK/LKR 19.09 19.02 19.09 19.09 (0.05%) 0.01 ۰۱:۴۲:۱۹
SEK/LTL 0 0.3314 0.3337 0.3315 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SEK/MAD 1.0028 0.999 1.0028 1.0009 (0.26%) 0.0026 ۰۱:۴۲:۱۹
SEK/MXN 2.3602 2.3602 2.3768 2.37 (0.58%) 0.0137 ۰۱:۴۲:۱۹
SEK/MYR 0.4385 0.4372 0.4385 0.4385 (0.02%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۹
SEK/NAD 1.7813 1.7784 1.7864 1.7846 (0.25%) 0.0045 ۰۱:۴۲:۱۹
SEK/NOK 1.054 1.0529 1.0752 1.0714 (1.56%) 0.0165 ۰۱:۴۲:۱۴
SEK/NPR 12.1 12.09 12.13 12.13 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۲۰
SEK/NZD 0.167 0.1668 0.168 0.168 (0.54%) 0.0009 ۰۱:۴۲:۲۰
SEK/OMR 0.0389 0.0389 0.039 0.039 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۲۰
SEK/PAB 0.101 0.101 0.1013 0.1013 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۲۰
SEK/PHP 5.1811 5.1652 5.1811 5.1807 (0.03%) 0.0014 ۰۱:۴۲:۲۰
SEK/PKR 16.82 16.76 16.82 16.82 (0.06%) 0.01 ۰۱:۴۲:۲۰
SEK/PLN 0.413 0.4117 0.4141 0.4117 (0.39%) 0.0016 ۰۱:۴۲:۱۵
SEK/QAR 0.3738 0.3724 0.3739 0.3739 (0.08%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۲۰
SEK/RON 0.4405 0.4387 0.4405 0.4401 (0.16%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۲۰
SEK/RUB 7.9526 7.9526 7.9809 7.9809 (0.26%) 0.0203 ۰۱:۴۲:۱۵
SEK/SAR 0.3805 0.3791 0.3805 0.3805 (0.03%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۲۰
SEK/SGD 0.1444 0.144 0.1446 0.1446 (0.07%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۲۰
SEK/THB 3.2924 3.278 3.2962 3.2962 (0.09%) 0.0028 ۰۱:۴۲:۲۰
SEK/TRY 0.6522 0.6504 0.6538 0.6538 (0.26%) 0.0017 ۰۱:۴۲:۲۰
SEK/TWD 3.0525 3.0499 3.0593 3.0593 (0.06%) 0.0017 ۰۱:۴۲:۲۰
SEK/VEF 7477.0023 7448.8643 7887.9054 7887.9054 (5.53%) 413.0984 ۰۱:۴۲:۲۰
SEK/XAF 60.37 60.14 60.37 60.36 (0.02%) 0.01 ۰۱:۴۲:۲۰
SEK/XCD 0.2755 0.2744 0.2755 0.2754 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۲۰
SEK/XOF 60.6 60.43 60.63 60.63 (0.03%) 0.02 ۰۱:۴۲:۲۰
SEK/ZAR 1.7802 1.7791 1.786 1.786 (0.38%) 0.0068 ۰۱:۴۲:۱۴
SEK/CNH 0.717 0.717 0.717 0.717 (0.28%) 0.002 ۰۹:۰۷:۱۳
RUB/LVL 0 0.016 0.016 0.016 (0%) 0 ۱۰ بهمن
NOK/LVL 0 0.0833 0.0833 0.0833 (0%) 0 ۱۰ بهمن
DKK/LVL 0 0.0941 0.0941 0.0941 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/LVL 0 0.5671 0.5671 0.5671 (0%) 0 ۱۰ بهمن
EUR/LVL 0 0.7016 0.7016 0.7016 (0%) 0 ۱۰ بهمن
GBP/LVL 0 0.8482 0.8482 0.8482 (0%) 0 ۱۰ بهمن
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن
LTL/LVL 0 0.2032 0.2032 0.2032 (0%) 0 ۱۰ بهمن
SEK/LVL 0 0.0786 0.0786 0.0786 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی