شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/ISK Bid

  • نرخ فعلی:14.264
  • بالاترین قیمت روز:14.282
  • پایین ترین قیمت روز:14.236
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.269
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۳۵:۲۲
  • نرخ روز گذشته:14.264
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک SEK/ISK Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/ISK Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.264 ریال9:35:22
14.264 ریال9:35:21
14.265 ریال9:21:22
14.258 ریال9:14:19
14.271 ریال9:07:23
14.269 ریال9:00:37
14.269 ریال9:00:37
14.263 ریال8:56:59
14.269 ریال8:49:19
14.266 ریال8:42:22
14.273 ریال8:35:23
14.273 ریال8:35:23
14.275 ریال8:28:22
14.277 ریال8:21:23
14.281 ریال8:14:21
14.279 ریال8:07:23
14.281 ریال7:56:21
14.279 ریال7:49:20
14.275 ریال7:42:23
14.28 ریال7:35:23
14.28 ریال7:35:22
14.282 ریال7:28:20
14.275 ریال7:21:23
14.278 ریال7:14:21
14.279 ریال7:00:49
14.279 ریال7:00:49
14.28 ریال6:56:22
14.279 ریال6:49:20
14.278 ریال6:42:24
14.279 ریال6:28:24
14.273 ریال6:21:26
14.274 ریال6:14:22
14.272 ریال6:07:25
14.267 ریال6:00:55
14.267 ریال6:00:55
14.272 ریال5:56:22
14.265 ریال5:49:19
14.271 ریال5:42:23
14.268 ریال5:28:19
14.269 ریال5:21:21
14.265 ریال5:14:20
14.266 ریال5:07:21
14.271 ریال4:56:16
14.261 ریال4:49:17
14.266 ریال4:42:20
14.268 ریال4:35:19
14.268 ریال4:35:18
14.26 ریال4:28:19
14.266 ریال4:21:18
14.268 ریال4:14:18
14.265 ریال4:07:18
14.268 ریال4:00:35
14.268 ریال4:00:35
14.265 ریال3:56:19
14.261 ریال3:49:16
14.265 ریال3:42:20
14.266 ریال3:35:20
14.266 ریال3:35:20
14.263 ریال3:28:17
14.265 ریال3:21:18
14.263 ریال3:07:19
14.267 ریال2:56:18
14.266 ریال2:49:17
14.265 ریال2:42:21
14.26 ریال2:35:20
14.26 ریال2:35:20
14.245 ریال2:28:19
14.25 ریال2:21:19
14.253 ریال2:14:17
14.247 ریال2:07:19
14.244 ریال1:56:20
14.258 ریال1:49:17
14.236 ریال1:42:21
14.267 ریال1:35:20
14.267 ریال1:35:19
14.269 ریال1:28:20
14.268 ریال1:21:19
14.267 ریال1:14:18
14.268 ریال1:07:20
14.27 ریال0:56:20
14.254 ریال0:49:17
14.266 ریال0:42:20
14.269 ریال0:35:20
14.269 ریال0:35:19
14.267 ریال0:28:20
14.271 ریال0:21:23
14.259 ریال0:14:19
14.269 ریال0:07:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی