شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/INR Ask

  • نرخ فعلی:7.4815
  • بالاترین قیمت روز:7.4952
  • پایین ترین قیمت روز:7.4667
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.4794
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۶:۳۳
  • نرخ روز گذشته:7.482
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک SEK/INR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/INR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.4815 ریال22:56:33
7.4824 ریال22:42:31
7.4827 ریال22:21:33
7.478 ریال21:56:29
7.4779 ریال21:42:29
7.4756 ریال21:21:34
7.4777 ریال20:56:34
7.4713 ریال20:42:30
7.4716 ریال20:21:35
7.4715 ریال19:56:33
7.4721 ریال19:42:31
7.4707 ریال19:21:36
7.4667 ریال18:57:27
7.4669 ریال18:43:25
7.4721 ریال18:22:13
7.4808 ریال17:56:47
7.4786 ریال17:43:21
7.4781 ریال17:22:33
7.4773 ریال16:57:24
7.4761 ریال16:43:21
7.4814 ریال16:22:31
7.48 ریال15:57:00
7.4842 ریال15:43:27
7.4863 ریال15:21:38
7.49 ریال14:56:35
7.4902 ریال14:42:33
7.4952 ریال14:21:41
7.4942 ریال13:56:34
7.4946 ریال13:42:43
7.4922 ریال13:21:34
7.4867 ریال12:56:31
7.483 ریال12:42:32
7.4777 ریال12:21:37
7.4754 ریال11:56:37
7.4799 ریال11:42:35
7.4779 ریال11:21:32
7.4753 ریال10:56:32
7.4798 ریال10:42:35
7.4807 ریال10:21:33
7.4861 ریال9:56:39
7.4849 ریال9:42:58
7.4834 ریال9:21:45
7.4821 ریال8:56:27
7.4814 ریال8:42:25
7.4824 ریال8:21:30
7.482 ریال7:56:25
7.4797 ریال7:42:25
7.4818 ریال7:21:25
7.4796 ریال6:56:28
7.4779 ریال6:21:26
7.4784 ریال5:56:30
7.4768 ریال5:42:27
7.4767 ریال5:21:25
7.4762 ریال4:56:26
7.4773 ریال4:42:23
7.4791 ریال4:21:23
7.4782 ریال3:56:22
7.4789 ریال3:42:22
7.4793 ریال3:21:24
7.4785 ریال2:56:21
7.4801 ریال2:42:21
7.4753 ریال2:21:20
7.4735 ریال1:56:20
7.4719 ریال1:42:22
7.4743 ریال1:21:19
7.4753 ریال0:56:22
7.4756 ریال0:42:23
7.4794 ریال0:21:24
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات