شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون سوئد / دلار هنگ کنگ

  • نرخ فعلی:0.8338
  • بالاترین قیمت روز:0.8365
  • پایین ترین قیمت روز:0.8287
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8291
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۵:۳۹
  • نرخ روز گذشته:0.8293
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0045

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8338 ریال19:35:39
0.8338 ریال19:35:38
0.834 ریال19:28:33
0.8332 ریال19:21:37
0.8335 ریال19:14:33
0.8334 ریال19:07:35
0.8328 ریال19:00:52
0.8328 ریال19:00:52
0.8321 ریال18:56:36
0.832 ریال18:49:32
0.8328 ریال18:42:37
0.8314 ریال18:35:37
0.8314 ریال18:35:36
0.831 ریال18:28:35
0.8306 ریال18:21:34
0.8319 ریال18:14:31
0.8322 ریال18:01:21
0.8322 ریال18:01:19
0.831 ریال17:56:33
0.8312 ریال17:49:33
0.8306 ریال17:42:33
0.831 ریال17:35:38
0.831 ریال17:35:38
0.8298 ریال17:28:34
0.8303 ریال17:21:33
0.8311 ریال17:07:34
0.8306 ریال17:01:00
0.8306 ریال17:01:00
0.8298 ریال16:56:33
0.8297 ریال16:49:30
0.8299 ریال16:35:34
0.8299 ریال16:35:34
0.8294 ریال16:28:32
0.829 ریال16:21:29
0.8287 ریال16:14:29
0.8291 ریال16:07:34
0.8292 ریال16:00:56
0.8292 ریال16:00:56
0.8299 ریال15:56:30
0.83 ریال15:49:28
0.8301 ریال15:42:29
0.8309 ریال15:35:32
0.8309 ریال15:35:32
0.8321 ریال15:21:29
0.8322 ریال15:14:28
0.833 ریال15:00:50
0.833 ریال15:00:50
0.8328 ریال14:56:30
0.8335 ریال14:35:33
0.8335 ریال14:35:32
0.8338 ریال14:28:28
0.8334 ریال14:21:28
0.834 ریال14:14:25
0.8338 ریال14:07:35
0.8333 ریال14:00:52
0.8333 ریال14:00:52
0.8336 ریال13:56:27
0.8341 ریال13:49:27
0.834 ریال13:42:27
0.8345 ریال13:35:27
0.8345 ریال13:35:25
0.8346 ریال13:28:28
0.8344 ریال13:14:26
0.8342 ریال13:00:48
0.8342 ریال13:00:48
0.8334 ریال12:56:27
0.8333 ریال12:49:27
0.8346 ریال12:42:25
0.8347 ریال12:35:27
0.8347 ریال12:35:26
0.8358 ریال12:28:26
0.8352 ریال12:21:26
0.8358 ریال12:14:25
0.836 ریال12:07:28
0.8365 ریال12:01:03
0.8365 ریال12:01:02
0.8357 ریال11:56:26
0.8352 ریال11:49:25
0.835 ریال11:42:26
0.8346 ریال11:35:26
0.8346 ریال11:35:25
0.8349 ریال11:28:24
0.8351 ریال11:14:20
0.8343 ریال11:07:21
0.8342 ریال11:00:34
0.8342 ریال11:00:34
0.834 ریال10:56:20
0.8341 ریال10:49:19
0.8345 ریال10:42:21
0.8336 ریال10:35:21
0.8336 ریال10:35:20
0.8334 ریال10:28:19
0.8335 ریال10:21:20
0.8336 ریال10:14:20
0.8338 ریال10:07:21
0.8336 ریال10:00:37
0.8336 ریال10:00:37
0.8338 ریال9:49:19
0.8331 ریال9:35:20
0.8331 ریال9:35:19
0.8333 ریال9:28:20
0.8332 ریال9:14:18
0.8335 ریال9:07:19
0.8334 ریال9:00:34
0.8334 ریال9:00:34
0.834 ریال8:35:20
0.834 ریال8:35:20
0.8338 ریال8:28:19
0.834 ریال8:21:18
0.8338 ریال8:14:19
0.8333 ریال7:56:21
0.8326 ریال7:49:19
0.8328 ریال7:35:24
0.8328 ریال7:35:23
0.8332 ریال7:21:20
0.8329 ریال7:14:20
0.8331 ریال6:49:19
0.8335 ریال6:35:23
0.8335 ریال6:35:22
0.8343 ریال6:21:19
0.8336 ریال6:14:19
0.8343 ریال6:00:48
0.8343 ریال6:00:48
0.833 ریال5:49:20
0.8327 ریال5:35:23
0.8327 ریال5:35:22
0.8317 ریال5:14:20
0.8315 ریال5:00:32
0.8315 ریال5:00:32
0.8308 ریال4:49:19
0.831 ریال4:35:21
0.831 ریال4:35:21
0.8312 ریال4:14:19
0.8302 ریال4:00:39
0.8302 ریال4:00:39
0.8299 ریال3:49:18
0.8306 ریال3:35:19
0.8306 ریال3:35:18
0.8307 ریال3:14:18
0.8308 ریال3:00:34
0.8308 ریال3:00:34
0.8301 ریال2:49:18
0.8302 ریال2:35:19
0.8302 ریال2:35:19
0.83 ریال2:21:20
0.8301 ریال2:00:43
0.8301 ریال2:00:43
0.8297 ریال1:49:20
0.8304 ریال1:35:20
0.8304 ریال1:35:20
0.8302 ریال1:21:21
0.8301 ریال1:07:20
0.83 ریال0:35:20
0.83 ریال0:35:20
0.8293 ریال0:21:20
0.8291 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی