شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/CAD Ask

  • نرخ فعلی:0.1374
  • بالاترین قیمت روز:0.1376
  • پایین ترین قیمت روز:0.1373
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1375
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۳:۴۴
  • نرخ روز گذشته:0.1374
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک SEK/CAD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/CAD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1374 ریال17:43:44
0.1375 ریال17:23:32
0.1374 ریال15:57:34
0.1373 ریال15:43:43
0.1374 ریال15:02:57
0.1374 ریال15:02:57
0.1375 ریال13:42:50
0.1373 ریال13:21:54
0.1374 ریال12:42:39
0.1375 ریال11:56:49
0.1376 ریال11:42:46
0.1375 ریال11:24:27
0.1374 ریال10:56:35
0.1375 ریال10:42:35
0.1374 ریال6:21:25
0.1375 ریال5:42:21
0.1374 ریال5:21:33
0.1375 ریال4:21:26
0.1374 ریال3:42:22
0.1375 ریال2:56:22
0.1374 ریال2:42:20
0.1375 ریال1:42:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات