شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Schroder International Selection Fund Japanese Opp

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.016 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.016 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.016 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.016 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.93%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی