شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio T

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,662 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,368.24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,032 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,998.24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,470 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,439.76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43,118 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,087.76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.71%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی