شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SCA B

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
7.7040 7.7040 7.7040 7.7040 2019/06/08 1398/03/18 1398-03-18
8.8760 8.8760 8.8760 8.8760 2019/04/26 1398/02/06 1398-02-06
7.5260 7.5260 7.5260 7.5260 2019/01/04 1397/10/14 1397-10-14
8.0660 8.0660 8.33 8.33 2018/11/23 1397/09/02 1397-09-02
10.75 10.75 10.75 10.75 2018/07/05 1397/04/14 1397-04-14
10.79 10.79 10.79 10.79 2018/07/02 1397/04/11 1397-04-11
11.7450 11.7450 11.7450 11.7450 2018/05/18 1397/02/28 1397-02-28
9.3720 9.3720 9.3720 9.3720 2018/04/24 1397/02/04 1397-02-04

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص SCA B

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی