شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Sberbank Emerging Markets

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,489 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,488 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,518 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,504 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.69%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی